Skocz do zawartości

Staż w służbie bhp


Gość

Rekomendowane odpowiedzi

Setki jeśli nie tysiące słuchaczy, ukończyło albo kończy studia podyplomowe z zakresu BHP. Ciągle zadawanym pytaniem jest, jak nabyć staż BHP aby nabyć uprawnienia specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 1997 r., nr 109, poz. 704 ze zm.) - specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp.

Temat jest niezwykle dyskusyjny i jest wiele odmiennych interpretacji.

Przedstawiamy tu zdanie organów państwowych.

Wykonuję zadania służby bhp u pracodawcy zatrudniającego pięćdziesięciu pracowników jako pracownik zatrudniony przy innej pracy (Art. 23711 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu pracy). Czy to zatrudnienie liczy mi się do stażu pracy w służbie bhp?

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp. Natomiast art. 23711 § 1 zdanie pierwsze kodeksu pracy stanowi: pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Należy zatem stwierdzić, że w przypadku pracodawców zatrudniających do 100 pracowników nie tworzy się służby bhp – nie można zatem, wykonując zadania służby bhp u takiego pracodawcy, nabyć stażu pracy w służbie bhp, o którym mowa w rozporządzeniu RM w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Pamiętać należy bowiem, że w świetle definicji zawartej w § 1 ust. 1 tego rozporządzenia służbę bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne jednoosobowe lub wieloosobowe.

 

Na temat, co to jest służba bhp i jak należy rozumieć to określenie, a co za tym idzie interpretować zapisy Kodeksu pracy i Rozporządzenia w sprawie służby bhp wypowiadały się Sądy Administracyjne i tego należałoby się trzymać. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w orzeczeniu z dnia 22 marca 2012 roku (III SA/Gd 8/12 – Wyrok) uzasadniał między innymi:

(…) Przepis art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.), zwanej dalej - k.p., w sposób jednoznaczny wyróżnia dwie formy pełnienia funkcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsza realizowana jest w formie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a druga - poprzez powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Wybór jednej z form nie należy do pracodawcy, a uzależniony jest od ilości osób zatrudnionych w zakładzie pracy.

Jak wynika z brzmienia przepisu art. 23711 § 1 k.p. pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników (…) tworzy służbę bezpieczeństwa, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca, zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Są to dwie odrębne formy.

Jak podnosi Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 października 2006 r. w sprawie I OSK 263/06, gdyby te obie formy były tożsame, zbędna byłaby regulacja zawarta w art. 23711 § 1 k.p. i można byłoby posługiwać się wyłącznie pojęciem "służba bhp". Odrębność dwóch wyróżnianych form potwierdza § 4 cytowanego przepisu, który stanowi, iż inspektor pracy może m.in. nakazać utworzenie służby bhp, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.

Przepis art. 23711 § 1 k.p. używa pojęcia pracownik służby bhp. Oznacza to, iż musi to być osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

(…)

Możliwość powierzenia zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy w przypadku braku kompetentnych pracowników dotyczy tylko sytuacji takiego pracodawcy, który zatrudnia nie więcej niż 100 pracowników (…)

Reasumując, czy po studiach podyplomowych można wykonywać zadania specjalisty spoza zakładu od razu przypomnę, że trzeba posiadać wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp. Studia już mam, a co ze stażem? Wielokrotnie podejmowano dyskusję na ten temat. Czy behapowiec w zakładzie zatrudniającym 101 pracowników biurowych po roku pracy spełnia wymóg stażu? Tak, ponieważ pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników musi powołać służbę bhp. Czy pracownik przy innej pracy, np. kierownik produkcji, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp w odlewni zatrudniającej 80 pracowników, po roku wykonywania tych zadań spełnia wymóg stażu? Nie, ponieważ wykonywanie zadań służby bhp to nie służba bhp w rozumieniu rozporządzenia. Nadal mam w tym zakresie mnóstwo wątpliwości natury praktycznej i życiowej.

Odnośnik do odpowiedzi

moim zdaniem, pierdoły straszliwe...
jeśli pracodawca zatrudnia 70 pracowników i dochodzi do wniosku, że niezbędnym jest utworzenie służby bhp to właśnie to robi. PIP mu zabroni?? a może zabroni mu tego jakaś inna instytucja sprawująca nadzór nad warunkami pracy?? już widzę jak przychodzi inspektor na kontrole i wydaje nakaz pracodawcy, by zlikwidować służbę bhp, niemożliwe prawda?? pracodawca uznaje, że prace wykonywane w zakładzie są obarczone na tyle dużym ryzykiem, że powołuje służbę bhp i zatrudnia jednego pracownika (niech będzie, że na pełny etat), któremu to powierza tylko i wyłącznie zadania tej służby, nie wpisując w zakres obowiązków innych prac nie związanych z bhp.
mamy służbę bhp?? mamy, a tym samym takiemu pracownikowi leci staż mimo, że pracodawca nie zatrudnia 100 pracowników.

Odnośnik do odpowiedzi

ja się z Tobą zgadzam i podobnie uważam....

ale problem także z tym że sądy uważają jak PIP:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w orzeczeniu z dnia 22 marca 2012 roku (III SA/Gd 8/12 – Wyrok) uzasadniał między innymi:

Jak wynika z brzmienia przepisu art. 237(11) § 1 k.p. pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników (…) tworzy służbę bezpieczeństwa, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca, zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy

biorąc wykładnię językową i logiczną przepis jest jasny

W przykładzie Twoim gdy pracodawca przy 70 pracownikach stworzy służbę BHP, zgadzam sie z Tobą że staż się liczy, ale co gdy przy 21 pracownikach, pracodawca powierzy zadania BHP, czy to będzie staż? pytam przewrotnie:)

Odnośnik do odpowiedzi

dla wszystkich w sumie to oczywiste, tylko PIP inaczej

Należy zatem stwierdzić, że w przypadku pracodawców zatrudniających do 100 pracowników nie tworzy się służby bhp – nie można zatem, wykonując zadania służby bhp u takiego pracodawcy, nabyć stażu pracy w służbie bhp

i jest problem

Odnośnik do odpowiedzi

problem w tym, że żaden młody bhpowiec prosto po studiach przeczyta i przyjmie interpretację PIP. wiem po sobie, że jak zaczynałem pracę to wystarczyło, że na horyzoncie pojawiła się nazwa PIP to człowiek miał za przeproszeniem pełne gacie. dopiero po jakimś czasie dojrzewa się do tego, by samodzielnie interpretować przepisy.
dlatego Magda tak trudno prosto po studiach zdobyć prace w naszej branży. PIP komplikuje, ale też przyklaskują mu stowarzyszenia pracowników służby bhp, które (jak mi się wydaje) chcą na siłe na rynku pracy zatrzymać osoby z technicznym wykształceniem bhp, zupełnie zapominając o studentach, którzy kończą np. polibudę na kierunkach związanych z bezpieczeństwem pracy.

Odnośnik do odpowiedzi

z drugiej strony, wykładałem na kilku podyplomówkach w całym kraju, spotykałem także takich studentów, którzy byli zszokowani że jest coś takiego jak staż..., bo oni już, pozyskali kasę np z UP na firmę i już zakładają własną firmę BHP..., nie wspominając o pieczątce:)

obecna wykładnia PIP i sądów, zaprzecza sensowi istnienia dziesiątek studiów podyplomowych z BHP, bo ilu z nich ma szanse na odbycie stażu w firmie powyżej 100 osób?????

to nie gra i nie wiem czy ten kierunek jest słuszny, bo co jeśli za 2-3 lata PIP zacznie sprawdzać czy BHP wg interpretacji PIP mają odbyty prawidłowo staż???

Odnośnik do odpowiedzi

Absolutnie nie. Aktualna wykładnia PIP i Sądów - jest jak najbardziej słuszna i wynika z OBOWIĄZUJĄCYCH przepisów prawa. Z tych samych przepisów - wynika przecież obowiązek ZATRUDNIENIA bhpowca na etat jak przekracza się 100os. zatrudnionych. Zdejmując jedno - zdjęto by i drugie.

nie widzę też żadnego powiązania tego przepisu do istnienia szkół i kształcenia się osób w tym kierunku. Zapis stażu pracy - mamy od wielu wielu lat. a i wcześniejsze rozporządzenie też go miało ! Mają mieć wykształcenie, mają mieć staż.

Odnośnik do odpowiedzi

miałem/mam (temat ucichł, czekam co z tego będzie) propozycję STAŻU w dziale BHP w firmie powyżej 100 osób,
ale co z tego skoro umowa zlecenie.. jeśli potem było by zatrudnienie to super.. ale jeśli nie..

bardzo ciężką dostać się nawet na 1/8 na etat inspektora BHP, co dopiero do firmy pow. 100 osób...

takich osób które jeszcze dyplomu nie obroniły, a już firmy BHP zakładały znam bardzo dużo.. pytane o rozporządzenie stwierdzają że 'nic nie wiedziały', albo mówią wprost 'i co z tego? pracodawcy to debile i nie mają pojęcia o BHP i prawie pracy, kosisz kasę na ich nie wiedzy'

Odnośnik do odpowiedzi

w numerze ATESTU 11/2012 była odpowiedź w "redakcja odpowiada" w tym temacie.
"Ad3." dotyczy właśnie uzyskania stażu w firmie zatrudniającej mniejszą ilość pracowników oraz pracy w takiej firmie nawet na część etatu...

Zwolennicy uzyskiwania stażu tylko w firmie w której jest powyżej 100 pracowników, powołuje się na wyroki sądu i interpretację PIP. Według mnie jest tylko problem iż w żadnym z tych wyroków czy interpretacji nie znalazłem informacji napisanej wprost, że pracownik pracujący w małej firmie i zajmujący się "TYLKO" pełnieniem obowiązków służby bhp zgodnie z rozporządzeniem nawet na cześć etatu czyli de facto w utworzonej przez taką małą firmę jednoosobowym dziale bhp, nie może uzyskać omawianego stażu.
Wszędzie przywoływane są przykłady pracownika który "DODATKOWO" zajmuje się bhp a przez to tylko pełni obowiązki służby bhp a nie pracuje w dziale bhp (w służbie bhp).

Pomijam już taki istotny fakt jakim jest nakaz utworzenia w "małej " firmie służby bhp wydany przez PIP. Na świadectwie pracy nie ma przecież informacji w jakiej firmie bhpowiec pracował (czy było tam 105 czy 46 pracowników) a czy służba została w tej firmie utworzona na podstawie nakazu PIPu to już w ogóle nigdzie nie jest zamieszczone...

W związku z tym, czasem mam wrażenie,że mamy co najmniej niedomówinie lub lukę prawną.

Jeśli ktoś ma interpretacje lub wyrok sądu jasno przytaczający sytuację, że pracownik z małej firmy nie zajmuje się innymi obowiązkami na rzecz pracodawcy, tylko jest przyjęty jako bhpowiec a mimo to, nie uzyskuje taką pracą stażu w służbie bhp, to bardzo chętnie proszę o przesłanie namiarów...

Odnośnik do odpowiedzi

No tak ale w tym przypadku PIP interpretuje rozporządzenie odnosząc się do pytania osoby, która pracuje w firmie gdzie jest 50 pracowników i wyraźnie zaznacza, że "... Wykonuję zadania służby bhp u pracodawcy zatrudniającego pięćdziesięciu pracowników jako pracownik zatrudniony przy innej pracy " czyli zgodnie z rozporządzeniem nie może uzyskać stażu bo pracuje jako pracownik zatrudniony przy innej pracy... Moja pełna zgoda z taką interpretacją.

Ja pisałem, że nigdzie nie znalazłem interpretacji z PIPu w przypadku gdy w takiej firmie pracuje na etacie bhpowiec i nie zajmuje się innymi czynnościami... czyli zajmuje się tylko i wyłącznie pełnieniem zadań służby bhp. Jestem ciekawy jaką wówczas podanoby interpretację z PIP.

Pomijam już fakt iż interpretacje PIPu nie są obowiązującym prawem i zapewne zdarza się w sądach ich podważanie (dokładnie tak samo jak interpretacje ZUSu, Urzędu Skarbowego, Sanepidu itp)

Odnośnik do odpowiedzi

Może ktoś będzie w stanie mi pomóc. Kończę właśnie studia magisterskie ze specjalnością BHP. Czy jeśli zostanę zatrudniona w firmie, która zajmuje się obsługą bhp różnych firm, zostanie mi to zaliczone do stażu, abym mogła zostać specjalistą ds. bhp?

Z góry dziękuje za informację

Odnośnik do odpowiedzi

W celu uzyskania kwalifikacji przewidzianych dla specjalisty ds. bhp, czytelnik oprócz posiadanego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bhp, winien legitymować się m.in. rocznym stażem pracy w służbie bhp. Prowadzenie działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp nie jest, jak również nie może być traktowane ekwiwalentnie jako staż pracy w służbie bhp czy wykonywanie zadań tejże służby.

Odnośnik do odpowiedzi

Witam mam takie pytanie skończyłem studia wyższe na kierunku inz bezpieczeństwa czyli posiadam tytuł st. inspektora, pracuje na pelę etat w innej firmie nie związanej z bhp. pytanie jest takie czy jeżeli znajomy który prowadzi firmę budowlana zatrudni mnie na umowę prace 1/8 bądź 1/16 etatu jako st inspektora bhp uzyskam po roku odpowiedni staż żeby moc się posługiwać specjalista ds. bhp. z góry dziękuje za odpowiedz

Odnośnik do odpowiedzi

Czy jeśli jestem w trakcie odbywania stażu BHP - zatrudnienie na część etatu obecnie mam tytuł starszy inspektor BHP ukończone studia podyplomowe tj. rozpoczęłem go od maja 2014r. czy w trakcie stażu mogę prowadzić obsługę bhp innej firmy na zasadzie umowy zlecenia.

Odnośnik do odpowiedzi
  • 2 weeks later...

W mojej firmie korzystamy z BHPowca jedynie wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Na co dzień nie ma takiego stanowiska, bo nie ma takiej potrzeby. Generalnie dość sporo mamy szkoleń, ale są one organizowane specjalne dla mojej firmy przez specjalistyczne firmy zewnętrzne, sami nie musimy nic takiego przygotowywać. W sumie sporo mają zleceń.

Odnośnik do odpowiedzi
  • 2 weeks later...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...