Skocz do zawartości

Co należy do „czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej”?


Rekomendowane odpowiedzi

Brak jest w ustawie o ochronie przeciwpożarowej (ustawa z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, j.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) definicji wprost wyjaśniającej to pojęcie. 

Odnośnik do odpowiedzi
  • 2 weeks later...

Ustaw jedynie odsyła do rozporządzenia (tj. rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów). W par. 4 tego rozporządzenia masz wskazane czynności, których nie wolno dokonywać oraz, które w związku z ochroną przeciwpożarową należy dokonać np. umieścić odpowiednie instrukcje przeciwpożarowe, zadbać o odpowiednie urządzenia etc.

Odnośnik do odpowiedzi
  • 3 months later...

To najelpiej wyjaśniająca to podstawa prawna:

Cytat

Brak jest w ustawie o ochronie przeciwpożarowej (ustawa z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, j.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) definicji wprost wyjaśniającej to pojęcie. Jednak ukierunkowanie na wyjaśnienie tego pojęcia możemy znaleźć w art. 4 ust. 2a i 2b:
„2a. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8, powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej [...]”.
„2b. Osoby wymienione w ust. 2a, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny [...]”.
Wynika z powyższego, że „czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej” zostały przedstawione w art. 4.1. Czyli są to:
1) przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i tech-nologicznych,
2) wyposażenie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciw-pożarowe i gaśnice,
3) zapewnienie konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
4) zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
5) przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
6) zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
7) ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

 

Odnośnik do odpowiedzi
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności