Skocz do zawartości

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 23.09.2016 in all areas

  1. 1 point
    Pracodawca nie może żądać od ciebie odbierania telefonu służbowego. To wbrew przepisom. Co ciekawe, jeśli zgodzisz się na dyspozycyjność podczas urlopu, możesz domagać się dodatkowego wynagrodzenia lub dnia urlopu. Jednak wyrażenie zgody na taką prośbę pracodawcy nie jest Twoim obowiązkiem.
×