Skocz do zawartości

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05.09.2016 in all areas

  1. 1 point
    @Kondziu jest to jedynym racjonalnym rozwiązaniem, które nie będzie wymagało korzystania z specjalistycznego oprogramowania. Ale zabezpieczenie pliku hasłem ciągle nie będzie odpowiadało rozporządzeniu, to jest nie sprawi, że plik da nam odpowiedź na: 1) daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu; - Jeśli mamy w pliki word 1000 adresów e-mail, to nie ma opcji, aby word odnotował nam wprowadzenie maila, chyba że sami to zrobimy. 2) identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu, chyba że dostęp do systemu informatycznego i przetwarzanych w nim danych posiada wyłącznie jedna osoba; - tu się zgodzę, hasło rozwiązuje ten problem 3) źródła danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą; - tutaj też sami byśmy musieli to uzupełnić 4) informacji o odbiorcach, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia, chyba że system informatyczny używany jest do przetwarzania danych zawartych w zbiorach jawnych; - jak wyżej 5) sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy. - jak wyżej Wychodzi na to, że najlepszym sposobem jest hasło + napisanie obok danych osobowych o punktach 1,3,4,5.
×