spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Wytwarzanie odpadów

Problem wytwarzania odpadów dotyczy wszystkich, jednak kiedy trzeba uzyskać pozwolenie?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów muszą uzyskać przedsiębiorcy w związku z eksploatacją instalacji powstają odpady o masie:

  • powyżej 1 Mg (1 tony) rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
  • powyżej 5000 Mg (5000 ton) rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne

wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest na wniosek prowadzącego instalację, czyli wytwórcy odpadów:

  • przedsiębiorcy polskiego
  • przedsiębiorcy zagranicznego (występującego za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania)
  • innego podmiotu prowadzącego instalację (np. rolnika)

Usługi ochrona środowiska

Jesteś przedsiębiorcą w branży lakierniczej, prowadzisz zakład produkcji opakowań z tworzyw sztucznych lub warsztat samochodowy oraz twoja działalność powoduje powstawanie odpadów niebezpiecznych powyżej 1 tony lub odpadów innych niż niebezpieczne powyżej 5 tys. ton? Jeśli tak, to musisz uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne, powstających w trakcie eksploatacji instalacji.

BHPEX oferuje pomoc w opracowaniu odpowiednich dokumentów. Zapraszamy do kontaktu. Tel. 68 411 40 00.