spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

  • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Mówi o tym art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wypadek przy pracy

Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany, oczywiście jeśli stan jego zdrowia na to pozwala – lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła

Ponadto po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku przy pracy, pracodawca powołuje zespół powypadkowy. Jego zadaniem jest zbadanie okoliczności, przyczyn oraz związku wypadku z pracą.

Więcej wpisów znajdziesz na naszym blogu.