spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Woda

Woda to związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo „woda” jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.

woda

Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. Większość (około 97,38%) występującej na Ziemi wody jest „słona”, to znaczy zawiera dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu. W naturalnej wodzie rozpuszczone są gazy atmosferyczne, z których w największym stężeniu znajduje się dwutlenek węgla. Woda naturalna w wielu przypadkach przed zastosowaniem musi zostać uzdatniona. Proces uzdatniania wody jest związany z zarówno wodą pitną, jak i przemysłową.

Właściwości wody

W normalnej temperaturze woda jest cieczą przezroczystą, bez smaku i zapachu. Barwa wody, jej przezroczystość, jest zależna od składu substancji w niej rozpuszczonych lub zawieszonych, które mają wpływ na stopień odbicia, rozproszenia i pochłaniania światła przez wodę. Czasami wydawać się może, że barwa wody jest niebieska. Jest to spowodowane tym, że rozproszeniu silniej ulegają krótkofalowe części widma światła.

Usługi ochrona środowiska

Masz w planie zbudować pomost nad wodą lub wykopać staw? A może marzy ci się restauracja na rzece? Istnieje możliwość realizacji takich inwestycji, jeśli tylko dokonasz zgłoszenia wodnoprawnego, a właściwy nadzór wodny nie sprzeciwi się temu. BHPEX oferuje sporządzenie odpowiedniej dokumentacji pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawnego. Zapraszamy do skorzystania z usług.