spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – nowelizacja tej ustawy obowiązuje od 1 października 2018 roku.

Pośród wielu technicznych zapisów, znalazły się też te istotnie zmieniające sposób działania różnych jednostek. Dotyczy to m.in. przedsiębiorstw wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, zagospodarowujących odpady, ale także organizacji odzysku opakowań.

Zmiany w ustawie

Jedna z najważniejszych zmian to wprowadzenie obowiązku uzyskiwania materiałowych poziomów recyklingu opakowań odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych przez organizację odzysku. Do 2018 poziom ten mógł być realizowany poprzez dowolny surowiec opakowaniowy pochodzący z gospodarstw domowych. Po tej dacie poziom będzie wymagany w stosunku do każdego poszczególnego surowca opakowaniowego: tworzywa sztuczne, szkło, metal, papier.

Torby foliowe

Począwszy od 1 stycznia 2018 roku lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego (grubość poniżej 50 mikrometrów) nie mogą być oferowane bezpłatnie w sklepach. Wprowadzona została opłata recyklingowa, którą muszą pobierać wszyscy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego. Opłata pobierana od klientów to maksymalnie 1zł za sztukę.

Usługi ochrona środowiska

Co roku wiele podmiotów jest zobowiązanych do przedłożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Sprawozdanie trzeba złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Oferujemy pomoc w sporządzeniu odpowiednich dokumentów, w tym także sprawozdań. Więcej pod numerem 68 411 40 00 i na naszej stronie internetowej.