spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Usługi RODO

Na usługi RODO składa się szereg wielu spraw i czynności związanych z ochroną danych osobowych, a w tym:

  • Szkolenia podstawowe RODO;
  • Przygotowanie dokumentacji RODO, np. polityk, procedur, klauzul i umów;
  • Audyty;
  • Przeglądy miejsc przetwarzania danych osobowych;
  • Przejęcie funkcji IOD;
  • Ustalenie zakresu obowiązków ADO;
  • Weryfikacja w firmie systemów informatycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

Usługi RODO to także bieżące wsparcie, czy konsultacje telefoniczne.

Więcej znajdziesz na naszych stronach.