spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Systemy wentylacji pożarowej

Systemy wentylacji pożarowej mają na celu ochronę życia ludzkiego i obiektów. Jednak podstawową funkcją systemów wentylacji jest ochrona dróg ewakuacyjnych, co oznacza, że muszą zapewnić możliwość bezpiecznego opuszczenia budynków przez wszystkich jego użytkowników.

Na system wentylacji pożarowej składa się:

  • Wentylacja oddymiająca
  • Kontrola dymu, a także ciepła
  • Oczyszczanie z dymu
  • Zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych