spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

środowisko

Środowisko to ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności. Jest to pojęcie podrzędne w stosunku do przyrody, obejmującej również elementy ożywione.

Z uwagi na stopień przekształcenia środowisko dzielimy na środowisko:

  • przyrodnicze czyli naturalne
  • antropogeniczne
  • sztuczne
  • zdegradowane

Inna klasyfikacja składowych środowiska dzieli je w następujący sposób:

  • elementy przyrodnicze: rośliny, zwierzęta, drobnoustroje, sinice, bakterie, grzyby, pierwotniaki;
  • elementy atmosferyczne: atmosfera, jonosfera, stratosfera, antroposfera;
  • elementy hydrologiczne: morza i oceany oraz wody śródlądowe: rzeki, stawy, jeziora;
  • elementy litologiczne: skały, gleba, minerały, piasek;
  • elementy społeczne: miasta, wsie, ośrodki rekreacji, osady;
  • elementy ekonomiczne: przemysł, rolnictwo, górnictwo, rybołówstwo, energetyka, transport, hodowla.

W Polsce za korzystanie ze środowiska (np. wody) i wprowadzanie w nim zmian (np. wprowadzanie zanieczyszczeń) pobierane są opłaty na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska.

Usługi ochrona środowiska

Oferujemy kompleksową stałą obsługę w zakresie ochrony środowiska. Opracowujemy zaległą dokumentację, zajmiemy się bieżącą ewidencją odpadów, uzyskaniem odpowiednich pozwoleń i wiele innych.