spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej to odzież ochronna, a także:

 • ochraniacze
  • brzucha
  • klatki piersiowej
  • barku
 • środki ochrony kończyn
 • głowy
  • hełmy
 • twarzy i oczu
  • okulary ochronne
 • słuchu
  • nauszniki,
  • wkładki przeciwhałasowe
 • układu oddechowego
 • izolujące cały organizm
 • kombinezony gazoszczelne
 • środki chroniące przed upadkiem z wysokości
 • itp.

Środki ochrony indywidualnej

Wykaz rodzajów prac i zagrożeń, przy których wymaga się stosowania środków ochrony indywidualnej znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (t j. Dz. U. 2003 r., nr 169, poz. 1650) ze zm.

Ponadto pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.