spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Sprawozdania środowiskowe

Sprawozdania środowiskowe – wszystkie przedsiębiorstwa i firmy, które korzystają ze środowiska, muszą złożyć sprawozdania środowiskowe do odpowiednich organów kontrolujących. Zaostrzone w ostatnich latach przepisy zmuszają do regularnego opracowywania odpowiedniej dokumentacji podsumowującej poprzedni rok oraz wzrostu odpowiedzialności za środowisko naturalne, które jest naszym wspólnym dobrem.

sprawozdania środowiskowe

Kto musi sporządzić sprawozdanie środowiskowe?

Obowiązek opracowania dokumentacji za korzystanie ze środowiska dotyczy zgodnie z art 3 ust 20 ustawy Prawo ochrony środowiska:

  • przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w kontekście ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • jednostek organizacyjnych, które nie są przedsiębiorcą
  • osób mających działalność wytwórczą w rolnictwie, w tym: uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, leśnictwo ogrodnictwo, warzywnictwo, rybactwo śródlądowe
  • osób fizycznych nie będących przedsiębiorcą, korzystających ze środowiska w zakresie, w którym korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia

Usługi ochrona środowiska

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek prowadzić aktualizowaną co roku (przy wykazach półrocznych co pół roku) ewidencję danych zawierającą informacje o korzystaniu ze środowiska. BHPEX oferuje sporządzenie zaległej dokumentacji.