spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

śmieci

Śmieci to substancje powstałe w wyniku bytowania lub działalności gospodarczej człowieka, nieprzydatne i uciążliwe dla środowiska. O odpadach komunalnych mówi się potocznie śmieci.

Śmieci w środowisku

Większość śmieci jest potencjalnym źródłem wtórnych zasobów surowcowych i paliw. A ich wykorzystanie nazywamy recyklingiem. Dzięki takiej taktyce mamy możliwość opanowania zalewu świata odpadami stałymi. Możemy wykorzystywać je jako odnawialne źródło energii cieplnej np. spalając w specjalnie skonstruowanych spalarniach, nie emitujących do atmosfery zbytnich ilości pyłów ani gazów. Odpady organiczne można również poddawać kompostowaniu w kompostowniach w celu uzyskania biogazu i nawozu.

Śmieci na wysypisku

Powierzchnia wysypisk ciągle musi ulegać powiększeniu, tak aby pomieścić rosnącą ilość produkowanych odpadów. Wprowadzenie recyklingu nie jest jednak proste. Nie ma wystarczających sposobów żeby zmusić ludzi do segregacji odpadów. Muszą to robić dobrowolnie z własnych chęci. Dodatkowo muszą mieć pewność, że ich praca zostanie w pełni wykorzystana, a śmieci nie trafią na jedno wysypisko. Do tego potrzebny jest odpowiedni system edukacji, informacji, a także wprowadzenie odpowiednich technologii, które kosztują.

Usługi ochrona środowiska

Co roku wiele podmiotów jest zobowiązanych do przedłożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Sprawozdanie trzeba złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Oferujemy pomoc w sporządzeniu odpowiednich dokumentów. Więcej pod numerem 68 411 40 00 i na naszej stronie internetowej.