spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Recykling

Recykling (recyklizacja, recyrkulacja, ang. recycling) – metoda ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych, a także zmniejszenie ilości odpadów. Recykling obejmuje odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji nowych, poszukiwanych towarów. Materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania, bywają opatrzone kodem recyklingu.

Recykling – wątpliwości

Kiedyś kontrowersje wzbudzały zagadnienia związane z tym co dzieje się z posegregowanymi odpadami po tym jak trafiają do śmieciarki. Obecnie wiemy, że śmieci od razu po zabraniu przesypywane są tam do różnych oddzielnych przegród, dzięki czemu nie ulegają przemieszaniu, a nasz wysiłek nie idzie na marne. Często poszczególne rodzaje śmieci są zabierane przez osobne śmieciarki.

Korzyścią wynikającą z segregacji śmieci, którą możemy odczuć bezpośrednio, jest obniżenie opłaty za wywóz odpadów.

Etapy procesu recyklingu

  • Etap 1 – segregacja – grupowanie odpadów ze względu na ich rodzaj. Najlepiej jeśli dzieje się to w gospodarstwach domowych czy też firmach. Dzięki jak najwcześniejszej segregacji śmieci są mniej zanieczyszczone niż gdyby odbyło to się na późniejszym etapie.
  • Etap 2 – rozdrabnianie – już posegregowane odpady nie są w odpowiedniej wielkości i postaci, zatem trzeba je rozdrobnić. Odbywa się to w specjalnych młynach. Rozdrobnienie materiału ułatwia również jego transport.
  • Etap 3 – mycie i osuszanie – plastikowe i szklane odpady są zwykle zanieczyszczone, dlatego też ważne jest ich umycie. Mycie odbywa się w specjalnych wannach, w których znajdują się środki czyszczące. Po myciu odpady są osuszane.
  • Etap 4 – wytaczanie. Etap w czasie którego wytwarzany jest produkt końcowy – nadaje się mu odpowiedni kształt lub też kolor.
  • Etap 5 – pozostałe – proces recyklingu spełnia funkcje magazynowe i zabezpieczające.

Usługi ochrona środowiska

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie ochrony środowiska. Opracowujemy zaległą dokumentację, zajmiemy się bieżącą ewidencją odpadów, uzyskaniem odpowiednich pozwoleń i wiele innych.