spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Przyroda

Przyroda – natura, środowisko przyrodnicze, środowisko naturalne – całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe. Można wyróżnić następujące elementy:

  • budowa geologiczna
  • rzeźba terenu
  • klimat
  • stosunki wodne
  • gleba
  • organizmy żywe

Jedną z podstawowych właściwości środowiska przyrodniczego jest równowaga naturalna, która zachodzi, gdy odpływ i dopływ energii i materii w przyrodzie są zrównoważone.

Przyroda i środowisko naturalne

W zasadniczym ujęciu przyroda to świat zwierzęcy i roślinny wraz z krajobrazem. Przyroda to także krążąca w przestrzeni energia, upływający czas, ciecze, gazy, ciała stałe. Włączamy do niej wszystko to, co zostało stworzone siłami natury, bez ingerencji człowieka. Środowisko przyrodnicze to zatem dzieło przyrody i krążącej w niej energii, nie zaś dzieło pracy ludzkiej. Środowiska naturalnego nie powinno się utożsamiać z pojęciem środowiska, także jeśli mowa jest o kwestiach ochrony środowiska, bo odnosi się nie tylko do przyrody ożywionej, nieożywionej i krajobrazu, ale również do materialnych osiągnięć człowieka. Elementy tworzące środowisko i przedmioty ochrony środowiska wykraczają zatem poza zbiór elementów świata przyrodniczego

Środowisko przyrodnicze znajduje się w ciągłej interakcji z człowiekiem.

Usługi ochrona środowiska

Oferujemy stałą obsługę w zakresie ochrony środowiska. Opracowujemy zaległą dokumentację, zajmiemy się bieżącą ewidencją odpadów, uzyskaniem odpowiednich pozwoleń i wiele innych.