spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Przegląd ssp

Przegląd SSPprzegląd systemów sygnalizacji pożarowej

Naprawa, serwis, przegląd i konserwacja SSP, urządzeń typu centrale, czujki, sygnalizatory, ręczne ostrzegacze przeciwpożarowe, moduły, przyciski.

Przegląd SSP należy przeprowadzić, nie rzadziej niż raz w roku.

Jest to oczywiście zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719)..

BHPEX wykonuje usługi, takie jak przegląd SSP, a także pokrewne.

Więcej wpisów znajdziesz na naszym blogu.