spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Przegląd odzieży roboczej

Przegląd odzieży roboczej wykonuje się w terminach zgodnych z kartą informacyjną producenta.

Należy prowadzić dokumentację (kartę użytkowania) każdego elementu, która zawiera.

  • numer indywidualny,
  • data produkcji,
  • data pierwszego użycia.

Należy sprawdzić czy tekstylia są zabrudzone farbami lub też innymi środkami chemicznymi uniemożliwiającymi używanie w czasie pracy.

Ponadto szczegółowe zasady przeprowadzenia kontroli środków ochrony indywidualnej określa producent.

Podstawa prawna

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla Środków Ochrony Indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).