spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Przegląd instalacji elektrycznej

Przegląd instalacji elektrycznej dzieli się na dwa etapy: oględzin, a także pomiarów elektrycznych. Ponadto musi być wykonywany raz na 5 lat.

Przegląd instalacji elektrycznej

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej wykonuje osoba, posiadająca kwalifikacje niezbędne przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji, a także sieci energetycznych. Te kwalifikacje to uprawnienia typu D. Są konieczne na stanowiskach dozoru.

Podstawa prawna

Artykuł 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.  (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

Szczegółowe informacje znajdziesz na naszym blogu.