spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Prawo odpadowe

Prawo odpadowe ma związek z Ustawą o odpadach.

Najważniejsze zmiany związane z gospodarką odpadami wynikają właśnie z uchwalonej we wrześniu 2018 r. nowelizacji ustawy o odpadach. Firmom miały tylko kilka miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów.

Ustawa o odpadach

Co to są odpady? Wg art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach przez odpady należy rozumieć ,,każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany”. Art. 3 tej ustawy wyróżnia także wiele rodzajów odpadów. Są to:

Pojęciem pojawiającym się w ustawie jest także recykling. Jest on związany z odzyskiwaniem surowców wtórnych i ponownym ich przetwarzaniu w procesie produkcyjnym, aby uzyskać materiał o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Wykorzystywać w ten sposób można wielokrotnie substancje, które są zawarte w odpadach.

Usługi ochrona środowiska

Co roku wiele podmiotów jest zobowiązanych do przedłożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Sprawozdanie trzeba złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Oferujemy pomoc w sporządzeniu odpowiednich dokumentów. Więcej pod numerem 68 411 40 00 i na naszej stronie internetowej.