spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Prawo do bycia zapomnianym

Jak wygląda prawo do bycia zapomnianym wg RODO?

Każda osoba fizyczna wg tego prawa może żądać od administratora bezzwłocznego skasowania swoich danych osobowych, a obowiązkiem administratora jest ich usunięcie bez zbędnej zwłoki. Jest to istotne, np. w Internecie.

Prawo do bycia zapomnianym może być wypełnione, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  1. dane nie są już więcej potrzebne do spełnienia celów, w których zostały gromadzone i przetwarzane
  2. podmiot cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych, a także nie istnieją podstawy prawne, aby przedłużać przetwarzanie
  3. jednostka wnosi sprzeciw przetwarzaniu oraz nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
  4. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie marketingu bezpośredniego
  5. przetwarzanie w inny sposób nie jest, a także nie było zgodne z RODO czy innymi przepisami prawa
  6. dane osobowe zostały zgromadzone w nawiązaniu do oferowania bezpośrednio osobom poniżej 16 roku życia usług społeczeństwa informatycznego

Więcej na ten temat przeczytasz na naszym blogu.