spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Prace na wysokości

Praca na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.) to praca na rusztowaniach, kominach, drabinach, konstrukcjach budowlanych, a także stropach lub innych podwyższeniach, znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu lub poziomem podłogi.

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych.