spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Pomiary hałasu

Pomiary hałasu – opanowanie hałasu jest niezwykle istotnym i jednym z najpoważniejszych zadań związanych z ochroną środowiska. Człowiek zwykle nie czuje się dobrze w hałasie, z drugiej strony niema raczej możliwości egzystowania w absolutnej ciszy. Tylko przez takie rozumienie sytuacji istnieje możliwość kształtowania właściwego klimatu akustycznego wokół nas. Aby poprawić klimat akustyczny należy m.in. podjąć czynności polegające na wyeliminowaniu źródeł uciążliwości związanej z hałasem. Dopiero w przypadku, gdy jest to niemożliwe, warto podjąć działania prowadzące do ograniczenia emisji hałasu u jego źródła.

Pomiary hałasu w Polsce

W Polsce wykonywane są następujące rodzaje pomiarów hałasu w środowisku:

  • pomiary hałasu przemysłowego: wykonywane przez WIOŚ w ramach kontroli oraz przez zarządców prowadzących instalację i użytkowników urządzeń na podstawie art. 147 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ((tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722.) zwanej dalej ustawą Poś;
  • pomiary hałasu drogowego: wykonywane przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w ramach monitoringu środowiska lub kontroli; przez zarządzających drogą na podstawie art.175 ustawy Poś; pomiary, których wyniki określone są wskaźnikami LDWN i LN na podstawie art.117 ustawy Poś.
  • pomiary hałasu lotniczego: wykonywane przede wszystkim przez zarządzających lotniskiem na podstawie art.175 ustawy Poś oraz w jednostkowych przypadkach przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska i IOŚ – PIB w ramach monitoringu środowiska lub kontroli,
  • pomiary hałasu szynowego: wykonane przez IOŚ – PIB w ramach monitoringu środowiska, w pojedynczych przypadkach przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w ramach monitoringu środowiska lub kontroli oraz przez zarządzających linią kolejową i linią tramwajową na podstawie art.175 ustawy Poś.

Usługi ochrona środowiska

Oferujemy kompleksową stałą obsługę w zakresie ochrony środowiska.

Ponadto prowadzimy czynności na kolejnych etapach realizacji pomiarów akustycznych. Są to: wstępne pomiary hałasu – audyt akustyczny, przygotowanie kart informacyjnych i raportów środowiskowych z zakresu hałasu, wytyczne izolacji akustycznej.