spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Operat środowiskowy

Operat środowiskowy jest dokumentem koniecznym przy wielu inwestycjach, gdzie istotna jest ocena oddziaływania na środowisko. Sprawy te regulowane są przez dyrektywy Unii Europejskiej m.in. Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

operat środowiskowy

Operat środowiskowy jest jednym z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowiska i jest niezbędny dla wielu inwestycji na etapie, gdy wydawana jest między innymi decyzja:

  • o pozwoleniu na budowę,
  • o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  • o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych,
  • o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
  • o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  • itd.

Kto wydaje opinie?

W Polsce opinie dotyczące wymogu nadania oceny ochrony środowiska wydawane są przez organy i zależą od konkretnego przypadku: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, inspekcja sanitarna, dyrektor urzędu morskiego.

Usługi ochrona środowiska

Musisz sporządzić raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, czyli operat środowiskowy, a nie wiesz od czego zacząć? Spokojnie! Nasza firma opracowuje odpowiednie dokumenty w tym wnioski o wydanie decyzji środowiskowej i wiele innych. Zadzwoń i ustal szczegóły. Tel. 68 411 40 00.