spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Okręgowa izba radców prawnych

Okręgowa izba radców prawnych Zielona Góra – jednostka organizacyjna samorządu radców prawnych działająca w Polsce. Posiada osobowość prawną. OIRP tworzą radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie konkretnego okręgu. Na ten moment utworzonych jest 19 okręgowych izb radców prawnych. Jednym z zadań okręgowych izb radców prawnych jest organizacja aplikacji radcowskiej, czyli praktyki absolwentów studiów prawniczych.

Organy okręgowej izby radców prawnych, których członkami mogą być tylko radcowie prawni:

  • Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych
  • Rada okręgowej izby radców prawnych
  • Okręgowy sąd dyscyplinarny
  • Okręgowa komisja rewizyjna
  • Rzecznik dyscyplinarny

Nasza firma oferuje pomoc prawną i doradztwo prawnicze w różnych dziedzinach. Zapraszamy do kontaktu. Tel. 68 411 40 00.