spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Odpady

Odpady to uboczne produkty działalności człowieka, nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały, szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska przyrodniczego. Definicja odpadów została sformułowana w Polsce wraz z wejściem w życie Ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

odpady

Podział odpadów

Biorąc pod uwagę miejsce powstawania – rozróżnia się dwie grupy odpadów. Najogólniejszy podział to:

  • odpady komunalne, powstające na terenach zamieszkanych i związane z bytowaniem ludzi. Są to odpady: domowe, uliczne zbierane w koszach, zmiotki uliczne, odpady z obiektów użyteczności publicznej: m.in. odpady służby zdrowia, także zgarniany z ulic śnieg.
  • odpady przemysłowe, związane z działalnością gospodarczą (m.in.: produkty uboczne, tzw. odpady poprodukcyjne, odpady powstające w gospodarce magazynowej, odpady powstające w wyniku oczyszczania ścieków i emitowanych do atmosfery gazów). Aż ok. 40% odpadów komunalnych stanowią odpadowe produkty spożywcze.

Odpady w mieście i na wsi

Ilość odpadów wzrasta wprost proporcjonalnie do zamożności danego społeczeństwa i jego poziomu cywilizacyjnego. Konsumpcyjny styl życia wiąże się z ogromną liczbą artykułów jednorazowego użytku, a także opakowań. Ludzie w miastach wyrzucają śmieci do śmietnika i dalej problem ich nie dotyczy. Zadanie spada na władze miejskie. Niestety wyraźniej rysuje się ten problem na wsi, gdzie wielu ludzi wywozi nielegalnie śmieci do lasu albo do najbliższego jeziora.

Recykling odpadów

Z powodu długiego czasu degradacji odpadów tworzyw sztucznych składowanie ich na wysypiskach jest niekorzystne. Nadzieją na polepszenie sytuacji jest wzrost recyklingu. Przyniesie on korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Segregowanie śmieci na papier, szkło, metal i plastik doprowadza odpady (surowce wtórne) do stanu, który pozwala na ich ponowne wykorzystanie.

Usługi ochrona środowiska

Co roku wiele podmiotów jest zobowiązanych do przedłożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Sprawozdanie trzeba złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Oferujemy pomoc w sporządzeniu odpowiednich dokumentów. Więcej pod numerem 68 411 40 00 i na naszej stronie internetowej.