spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe – wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji.

opakowania

Metody pozwalające zmniejszyć ilości odpadów opakowaniowych:

Różnica pomiędzy odpadami opakowaniowymi zmieszanymi (kod odpadu – 15 01 06) a odpadami z opakowań wielomateriałowych (kod odpadu – 15 01 05) opiera się na tym, że zmieszane odpady opakowaniowe składają się wyłącznie z opakowań wytworzonych z jednego materiału. Są to np. pudełka z tektury i inne opakowania wykonane z jednolitego materiału. Opakowania wielomateriałowe są wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić w sposób ręczny stosując proste metody mechaniczne. Są to m.in. pudła tekturowe z folią z tworzywa sztucznego lub aluminium, kartoniki do żywności z laminatu.

Usługi ochrona środowiska

Co roku wiele podmiotów jest zobowiązanych do przedłożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Sprawozdanie trzeba złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Oferujemy pomoc w sporządzeniu odpowiednich dokumentów. Więcej pod numerem 68 411 40 00 i na naszej stronie internetowej.