spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Ochrona danych osobowych w pracy

Ochrona danych osobowych w pracy to ważny temat dla pracodawcy i pracownika. Poprawne przetwarzanie danych osobowych w miejscu pracy rozpoczyna się już w momencie poszukiwania pracowników. Pracodawca może żądać od kandydata do pracy podania tylko tych informacji – danych, do których gromadzenia uprawnia go prawo i które są konieczne do podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

Pracodawca, zgodnie z RODO, nie może robić i przechowywać kopii dokumentu tożsamości pracownika.

Nie można wykorzystywać danych biometrycznych, np. linii papilarnych, skanów siatkówki oka, do celów ewidencji czasu pracy.

Pracodawca może śledzić służbową pocztę pracowników, jednak musi ich o tym poinformować.

Zabrania się przetwarzania niektórych danych wrażliwych przez pracodawców, np. pochodzenia rasowego, poglądów religijnych, nałogów.