spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Ochrona danych osobowych w hotelu

Zgodnie z zasadami, które wynikają z RODO, a mianowicie minimalizacji, i adekwatności, hotel może żądać od gościa hotelowego podania jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do jego identyfikacji i świadczenia usług. Ochrona danych osobowych w hotelu, a w szczególności temat związany z przetwarzaniem danych osobowych gościa hotelowego przez hotel ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Zakres informacji, które powinny być podane osobie, od której dane są zbierane, wskazuje art. 13 RODO.