spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego – jeden z obowiązkowych dokumentów BHP. Pracodawca musi udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną na danym stanowisku pracą.

Kto może sporządzić dokument oceny ryzyka zawodowego?

W Polskiej Normie PN-N-18002 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego jest odpowiedź na to pytanie. ORZ może przeprowadzić zespół, w którego skład są uprawnieni:

  • pracodawca
  • pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę (w tym także osoby kierujące pracownikami)
  • eksperci spoza firmy (np. firma BHPEX)

Więcej o ocenie ryzyka zawodowego przeczytasz na naszym blogu.