spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny

Ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny

Ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemicznypracodawca ma obowiązek przeprowadzenia takiej oceny.

Można oszacować ryzyko stwarzane przez czynnik chemiczny, oceniając narażenie dermalne oraz inhalacyjne. Większą część informacji można uzyskać z kart charakterystyk czynników chemicznych, a także rejestru wyników pomiarów czynników chemicznych w środowisku pracy.

Działania prewencyjne:

  • środki organizacyjne, takie jak ograniczenie liczby osób oraz czasu pracy przy czynnikach chemicznych
  • zasoby ochrony zbiorowej, np. stosowanie wentylacji miejscowej
  • środki ochrony indywidualnej, w tym dobór odpowiedniej odzieży roboczej, a także obuwia ochronnego
  • profilaktyka medyczna przy zwróceniu szczególnej uwagi na badania wstępne i okresowe

Podstawa prawna

Rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.)