spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Konserwacja gaśnic

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe poddaje się przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok. Należy pamiętać o uwzględnieniu czasookresów ujętych w instrukcji obsługi lub dokumentacji sprzętu. Konserwacja gaśnic powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanych serwisantów.

Dowodem wykonania prac przez konserwatora jest zamieszczanie na etykiecie informacji, która musi zawierać:

  • nazwę firmy, a także jej adres
  • rodzaj przeprowadzonych czynności
  • datę ostatniej i kolejnej konserwacji, w tym miesiąc i rok