spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Kerberos

Kerberos to protokół uwierzytelniania i autoryzacji w sieci komputerowej z zastosowaniem centrum dystrybucji kluczy, zaprojektowany w Instytucie Technicznym Massachusetts (MIT), aby zapewnić użytkownikom otwartej sieci potrzebne im bezpieczeństwo przechowywanych i przesyłanych danych przez udzielanie do nich dostępu tylko uprawnionym jednostkom.

Kerberos nie zajmuje się jednak przechowywaniem danych, a jedynie przyznaje (bądź nie) dostęp do określonych usług IT w sieci. Korzysta przy tym z bazy danych o użytkownikach i dostępnych usługach oraz szyfrowania komunikacji przesyłanej po otwartych łączach. Dzięki temu klienci mogą bezpiecznie korzystać z danych i usług udostępnianych w Internecie i mniejszych sieciach intranetowych.

Bilety Kerberos uwiarygadniają tożsamość. Są dwa typy biletów: bilet przydzielania biletu oraz bilet usługi. Bilet przydzielania biletu jest używany w początkowym żądaniu weryfikacji tożsamości. Podczas logowania do hosta potrzebna jest weryfikacja tożsamości, taka jak hasło lub token. Po uzyskaniu biletu przydzielania biletu można go użyć w celu zażądania biletów dla konkretnych usług. Metoda dwóch biletów jest znana jako zaufana osoba trzecia Kerberos. Bilet przydzielania biletu uwierzytelnia użytkownika w serwerze, a bilet usługi stanowi bezpieczne wprowadzenie do usługi.

Usługi informatyczne

Firma BHPEX z wykorzystaniem protokołu Kerberos konfiguruje Serwery Windows, oferuje pełne wsparcie dla firm w zakresie bezpieczeństwa systemów IT, instalacji i konfiguracji. Zapraszamy do kontaktu 68 411 40 00