spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

ISO 7010

Aktualnie obowiązujące w Polsce wymagania odnośnie znaków zawarto w normie PN-EN ISO 7010 : 2012. Dotyczy znaków ewakuacyjnych używanych do oznaczenia drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją, a także znaków ochrony ppoż

ISO 7010

Nasza firma zaopatruje w znaki zgodne z normą PN-EN ISO 7010:2012. Mają one międzynarodowy charakter i są przede wszystkim rozpoznawalne.

Więcej o znakach przeczytasz na blogu.