spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Instrukcja bhp

Instrukcja bhp

Każda instrukcja bhp podlega kontroli PIP, a ich brak może skutkować karą pieniężną.

Pracodawca oczywiście musi przedstawić pracownikom aktualne instrukcje bhp, które powinny dotyczyć:

  • używanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac, które są związane z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
  • obsługi maszyn, a także innych urządzeń technicznych;
  • postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia;
  • udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje bhp są dostępne w formie elektronicznej, a także planszowej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.