spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych to osoba wyznaczona przez administratora lub podmiot przetwarzający do pomocy przy przestrzeganiu w przedsiębiorstwie, firmie czy organizacji przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Zadania IOD to:

  • zapoznanie administratora, podmiotów przetwarzających oraz pracowników o czynnościach, a także obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych wynikających z RODO,
  • radzi jak stosować się do przepisów RODO,
  • kontroluje czy przepisy są przestrzegane,
  • pomaga przy tworzeniu oceny ryzyka dla ochrony danych osobowych,
  • zachowuje poufność względem wykonywanych zadań w ramach ochrony danych osobowych,
  • pełni rolę punktu kontaktowego dla organów nadzorczych

Oczywiście inspektor ochrony danych osobowych nie odpowiada za niezgodności związane z RODO. Konieczność właściwego stosowania się przepisów o ochronie danych osobowych rozkłada się na administratorze lub podmiocie przetwarzającym. IOD można przyrównać do roli pomocnika, czy też konsultanta.