spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Etyka prawnicza

Etyka prawnicza to zbiór zasad, którymi kierują się prawnicy w czasie pracy zawodowej. Reguły te mają charakter moralny i wyznaczają pożądane oraz niepożądane zachowania w zawodach prawniczych. To znaczy, pełnią funkcję instancji, która rozstrzyga wśród prawników dylematy o charakterze moralnym.

Wskazany Kodeks etyki prawniczej ustalają różne, zazwyczaj duże firmy jednak nie ma on statusu prawnego. Niektóre z zasad mogą budzić wątpliwości pod względem tego, czy są ustalone w interesie społeczeństwa czy członków zespołu.

Etyka prawnicza – jakie są najważniejsze zasady?

  • dochowanie tajemnicy zawodowej,
  • unikanie konfliktów interesów,
  • ochrona godności i powagi zawodu,
  • wolność od wszelkich wpływów wynikających z osobistych interesów,
  • traktowanie klientów z szacunkiem,
  • życzliwość i uprzejmość wobec innych pracowników.

Usługi prawne BHPEX Zielona Góra

Poszukujesz prawnika dla swojej firmy? Zapraszamy do kontaktu, tel. 68 411 40 00.