spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Dopłaty środowiskowe

Dopłaty środowiskowe – instrument finansowy Unii Europejskiej i Rządu Polskiego służący zachęcaniu rolników do stosowania praktyk rolniczych prowadzących do ekologicznej produkcji rolniczej, która powinna być czymś więcej niż dobra praktyka rolnicza. Programy rolno-środowiskowe mają zapewnić integrację rozwoju gospodarki rolnej z ochroną środowiska poprzez minimalizowanie negatywnych skutków i maksymalizowanie pozytywnych efektów działalności rolniczej.

System produkcji rolniczej przyjaznej dla środowiska obejmuje:

  • ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska naturalnego wynikających z procesu produkcyjnego,
  • dbałość o walory przyrodnicze i kulturowe na terenie gospodarstwa,
  • wprowadzenie ograniczeń odnośnie stosowania środków produkcji,

Program rolnośrodowiskowy składa się z czterech podprogramów:

  • ochrona różnorodności biologicznej obszarów wiejskich,
  • ochrona zasobów genowych w rolnictwie.

Usługi ochrona środowiska

Oferujemy kompleksową stałą obsługę w zakresie ochrony środowiska. Opracowujemy zaległą dokumentację, zajmiemy się bieżącą ewidencją odpadów, uzyskaniem odpowiednich pozwoleń i wiele innych.