spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Codex alimentarius

Codex Alimentarius jest to zbiór zaleceń, wytycznych, norm, a także innych dokumentów dotyczących żywności. Są wykorzystywane przez urzędowe służby kontroli, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe.

Codex Alimentarius – łac. książka żywności, kodeks żywności

Co daje Codex Alimentarius producentom żywności?

Zapewnia globalne, a przede wszystkim uniwersalne zasady ułatwiające międzynarodowy handel żywnością. Polska bierze udział w pracach Komisji Kodeksu Żywnościowego od chwili jej utworzenia.