spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

BDO

BDO czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami to system informatyczny, stworzony na bazie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Nierozłączną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który uruchomiono 24 stycznia 2018 r. 1 stycznia 2020 r. zostanie włączony kolejny moduł systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości. Włączenie powyższych funkcjonalności BDO pozwoli na uporządkowane gromadzenie i zarządzanie informacjami związanymi z gospodarką odpadami, a także zapewni podmiotom całkowicie elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych oraz sprawozdawczych.

BDO

Rejestr BDO

Z uwagi na to, że organy inspekcji ochrony środowiska będą miały stały dostęp do BDO, ułatwi im to kontrolę ewidencji odpadów, która prowadzona będzie przez podmioty wyłącznie za pomocą modułu. Powinno się to przyczynić do eliminacji nielegalnego przekazywania odpadów, a także niewłaściwej metody ich ewidencjonowania, która może wystąpić w sytuacji ewidencji prowadzonej w sposób tradycyjny – w formie papierowej.

Rejestr wpisanych podmiotów jest dostępny publicznie. To znaczy, że każdy kto wejdzie na stronę BDO a w szczególności podmioty, które prowadzą działalność w zakresie gospodarki odpadami, będą mogły sprawdzić zakres i legalność prowadzonej działalności przez potencjalnych kontrahentów, w tym odbiorców zbierających, transportujących, sprzedających lub przetwarzających odpady.

Usługi ochrona środowiska

BHPEX w imieniu Państwa firmy może dopilnować wszystkie obowiązki związane z bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Pomoc dotyczy administrowania kontem BDO, przygotowania wniosku o wpis do rejestru, a także jego aktualizacji lub terminowych opłat w imieniu klienta. Tel. 68 411 40 00.