spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

Ważnym mechanizmem gwarancji bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach wytwa­rzania i przygotowywania potraw, a także świadczenia usług gastronomicznych jest system HACCP. Ma on na celu identyfikację, ocenę i kontrolę zagrożeń znacznych dla bezpie­czeństwa żywności.

Zasady systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli określone są w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.