spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Analiza bezpieczeństwa pożarowego

Analiza bezpieczeństwa pożarowego zwana inaczej analizą spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego budynku, a także analizą warunków ochrony przeciwpożarowej.

Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto na wymagania dotyczące zawartości analizy bezpieczeństwa pożarowego składają się:
1) Wstęp – charakterystyka ogólna budynku
2) Charakterystyka pożarowa budynku
3) Gęstość obciążenia ogniowego
4) Podział obiektu na strefy pożarowe
5) Warunki ewakuacji
6) Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w obiekcie
7) Wnioski
8) Załączniki