spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Recykling, czyli drugie życie odpadów

08 maja 2024 0

Propagowana przez kraje europejskie polityka ochrony środowiska opiera się obecnie na zasadzie zrównoważonego rozwoju, która ma pomóc w zmniejszeniu produkowanych ilości odpadów. Polega ona na takim gospodarowaniu odpadami, aby ograniczyć negatywny wpływ działalności człowieka na klimat i środowisko poprzez ponowne wykorzystanie powstałych odpadów w procesie recyklingu. Jednym zdaniem, odpady muszą zyskać nowe życie. Takie postępowanie odpadami pozwoli ponownie zawrócić je do obiegu i tym samym zmniejszyć ich oddziaływanie na środowisko naturalne. Dzięki prowadzonej w ten sposób polityce w obiegu występować będą surowce wtórne, które co raz częściej zastępują surowce pierwotne, chroniąc tym samym wyczerpalne złoża różnorodnych surowców na Ziemi.

recykling

Zrównoważona gospodarka odpadowa, czyli jak postępować z odpadami

Obecnie ochrona środowiska stanowi pewien trend w społeczeństwie. Co raz więcej firm na swoich stronach internetowych informuje swoich klientów wprowadzonych zasadach i politykach środowiskowych, przez co ich oferta staje się bardziej atrakcyjna na rynku.

Takie rozumowanie zrównoważonej gospodarki odpadowej przez społeczeństwo pozytywnie wpływa na środowisko, gdyż co raz więcej firm zajmuje się recyklingiem odpadów widząc, w tym syty zarobek, a przy okazji czyszczą środowisko.

Unia Europejska stale opracowuje różne strategie, które mają pomóc w realizacji tej zasady. Jedną ze strategii jest zasada 5R reduce, reuse, recycle, recover, renew. Zgodnie z jej założeniem po pierwsze społeczeństwo musi ograniczać produkcję nowych odpadów, aby zredukować ją do minimum (reduce). Po drugie powstałe odpady należy wykorzystywać ponownie, o ile to możliwe, poprzez zastąpienie innych rzeczy powstałymi odpadami (resule). Po trzecie wytworzone odpady należy segregować zgodnie z przyjętymi wytycznymi i poddać je procesowi recyklingu (recycle). Dodatkowo zasada ta nakazuje odzyskiwać energię z odpadów przeznaczonych do utylizacji w nowoczesnych spalarniach odpadów oraz produkować nowe produkty w taki sposób, aby wykorzystać uzyskane z recyklingu surowce wtórne.

Przetwarzanie odpadów, czyli jak prowadzić recykling

Przetwarzanie odpadów jest procesem odzysku, w tym recyklingu, który polega na przetworzeniu odpadów w czysty surowiec, wykorzystywany w procesach produkcyjnych wielu firm. Aby przyjrzeć się temu bliżej poniżej przedstawiamy przykładowe działalności zajmujące się odzyskiem i recyklingiem odpadów oraz wymagania jakie muszą spełniać w celu ich prowadzenia.

W artykule tym przedstawimy dwa popularne procesy związane z gospodarką odpadami, których na co dzień za pewne nie dostrzegamy, a dzieją się blisko nas.

Odzież z drugiej ręki

Jednym z przykładów prawidłowego postępowania z odpadami jest branża zajmująca się używaną odzieżą, która co raz bardziej zyskuje zainteresowanie nie tylko przedsiębiorców, ale i konsumentów. Dotychczasowy stereotyp odnoszący się do second handów jako sklepów dla biednych powoli odchodzi w niepamięć. Obecnie co raz więcej ludzi postrzega odzież z drugiej ręki jako trend bycia ECO. W sklepach takich można kupić również odzież markową, za nieco mniejsze pieniądze i przy tym zmniejszyć ilości niepotrzebnych odpadów.

Prowadzenie takiego rodzaju działalności wiąże się z pozyskiwaniem ubrań głównie ze specjalnych kontenerów zlokalizowanych w różnych punktach miast, gdzie każdy może za darmo wyrzucić niechciane już ubrania. Zbierane w ten sposób ubrania stanowić będą odpady. Zgodnie z definicją ustawową za odpad uważa się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Znajdujące się w kontenerze ubrania stały się niczyje, gdyż ich pierwotny właściciel nie potrzebował już ich i je porzucił.

Zebrane ubrania po zapełnieniu kontenera są poddawane wstępnej segregacji przez podmiot zbierający. Proces ten polega na przebraniu ubrań i dokonaniu selekcji na ubrania nadające się do dalszego użytku i sprzedaży oraz na odpady ubrań przeznaczone do przetworzenia na czyściwa lub dywany produkowane np. w Indiach z odpadów odzieży wełnianej. Proces wstępnej segregacji jest uznawany za proces przetwarzania w wyniku, którego powstają produkty i odpady. Z uwagi na to, iż podmiot zbierający takie ubrania obejmuje je w swoje posiadanie pozostawione w kontenerach ubrania stają się jego własnością. Takie zbieractwo nie wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów. Dopiero po wstępnej selekcji zebranych ubrań zostają wyłonione ubrania oraz odpady odzieży, w przypadku których zbieranie wymaga zezwolenia na zbieranie odpadów.

Recykling ubrań

Podmioty, które zamierzają dodatkowo przetwarzać zużytą odzież w celu wyprodukowania czyściwa najpierw wymagają uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla procesu przetwarzania odpadów w instalacji oraz punktów zbierania pewnych odpadów wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia. Do wniosku o wydanie takiej decyzji należy opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia, która będzie przedstawiała najważniejsze aspekty planowanej działalności. Gotowy wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca prowadzonej działalności.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku przetwarzania ubrań poza instalacjami np. poprzez jej ręczne cięcie. Co do zasady przetwarzanie odpadów poza instalacjami jest zakazane. Jednakże ustawodawca przewiduje odstępstwo od tej zasady, które obejmuje możliwość ich przetwarzania. Taki proces z kolei nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Kolejnym krokiem do prowadzenia działalności polegającej na zbieraniu przetwarzaniu odzieży jest uzyskanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, które wydaje starostwo powiatowe, a gdy ilości odpadów wynosi więcej niż 3 tyś. ton to Marszałek Województwa. Wymagania jakie powinien spełniać wniosek o wydanie takiego zezwolenia zostały określone szczegółowo w ustawie o odpadach. Między innymi koniecznym jest do opracowania operat przeciwpożarowy, który określi wymagania przeciwpożarowe dla miejsc magazynowania odpadów. Po pozytywnym rozstrzygnięciu sprawy, podmiot uzyskuje przedmiotowe zezwolenie na prowadzenie działalności.

Rejestrujemy firmy w bazach BDO i KOBiZE. Oferujemy także kompleksową obsługę w zakresie ochrony środowiska.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej, tel. 68 411 40 00.

Stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji to zakład prowadzący przetwarzanie, w tym demontaż wyeksploatowanych pojazdów, w celu odzysku lub przygotowania do unieszkodliwiania. Samochody i inne pojazdu wycofane z eksploatacji z powodu ich stanu technicznego z uwagi na substancje niebezpieczne w postaci płynu hamulcowego, chłodniczego, przepracowanych olei, czynników chodzących, a także wyposażenia w postaci akumulatorów zawierających niebezpieczne kwasy wymagają specjalistycznej utylizacji, która ochroni środowisko przed takimi czynnikami.

Profesjonalną utylizacją pojazdów zajmują się tylko i wyłącznie stacje demontażu pojazdów, które wymagają do jej prosperowania odpowiednich decyzji i pozwoleń. Każdy, kto chce zezłomować samochód musi udać się do stacji demontażu pojazdów, gdzie uzyska stosowne zaświadczenia, które pozwolą mu wyrejestrować pojazd w urzędzie.

Recykling samochodów

Działalność takich punktów nie tylko pozwoli ochronić środowisko poprzez neutralizację tych czynników szkodliwych, ale także umożliwia ponowne wykorzystanie niektórych części samochodowych. Używane części stanowią alternatywne rozwiązanie dla zainteresowanych, gdyż są o wiele tańsze, a ze względu na swój dobry stan lub po drobnej regeneracji mogą również długo posłużyć. Dlatego też w takich przedsiębiorstwach można zakupić używane części do różnych pojazdów. Należy pamiętać, że nie wszystkie części samochodowe nadają się do ponownego użytku. Minister Infrastruktury określił listę podzespołów samochodowych, których ponowne wykorzystanie jest zakazane, należą do nich:

 • poduszki powietrzne z aktywatorami pirotechnicznymi
 • klocki i szczęki hamulcowe
 • przewody układu hamulcowego
 • tłumiki układu wydechowego
 • przeguby układu kierowniczego i zawieszenia
 • fotele zintegrowane z pasami bezpieczeństwa lub poduszkami powietrznymi
 • układ blokady kierownicy
 • immobilisery wraz z transponderami sterowania elektronicznego
 • urządzenia przeciwwłamaniowe i alarmowe
 • elementy elektryczne i elektroniczne układów bezpieczeństwa np. ABS
 • przewody paliwowe
 • filtry jednorazowe i wkłady filtra
 • zawory recyrkulacji spalin
 • instalacje zasilania gazem
 • automatyczne i nieautomatyczne zestawy pasów bezpieczeństwa
 • pióra wycieraczek szyb
 • katalizatory
 • kondensatory zawierające PCB.

Ponowne ich wykorzystanie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu i np. w razie wypadku poduszka powietrzna może nie spełnić swojej funkcji i wcale się nie otworzyć lub wystrzelić bez takiej potrzeby, przez co może stanowić zagrożenie.

Oprócz części samochodowych, z pojazdów wycofanych z eksploatacji pozyskiwany jest metal. Metalowe części karoserii samochodowej zostają pocięte na mniejsze kawałki i przeznaczone zostają do przetworzenia w hucie poprzez ich przetopienie, a z pozyskanego surowca produkowane są inne elementy stalowe.

Decyzja środowiskowa

Prowadzenie takiej działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem posiadania pewnych decyzji administracyjnych, które umożliwiają jej funkcjonowanie. Aby podjąć się takiej działalności każdy podmiot najpierw musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wydaną przez właściwy miejscowo organ gminy. W decyzji tej zostanie określona cała specyfika prowadzonej dzielności pod względem zbieranych i przetwarzanych odpadów. W przypadku decyzji środowiskowej do jej uzyskania koniecznym będzie przygotowanie raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Dokument ten jest załącznikiem do wniosku o decyzje środowiskową i w przeciwieństwie do karty informacyjne przedsięwzięcia jest o wiele bardziej skomplikowany, gdyż przeważnie dotyczy przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko. Taką dokumentację może przygotować tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Kolejnym etapem jest uzyskanie decyzji zezwalającej na ich gospodarowanie. W przypadku stacji demontażu pojazdów zamiast typowego zezwolenia na zbierani i przetwarzanie potrzebne jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i przetwarzania odpadów.

Pozwolenia środowiskowe

Mając na względzie środowisko, ustawodawca wymaga dla prowadzenia stacji demontażu pojazdów posiadanie pozwolenia wodnoprawnego na montaż separatora oczyszczającego. Pojazdy spalinowe posiadają wiele substancji niebezpiecznych, które z łatwością mogą przeniknąć do wody lub gruntu, powodując tym samym ich skażenie. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy załączyć operat wodnoprawny zawierający szczegółowe informacje o środowisku wodnym oraz zagrożeniach jakie niesie ze sobą dla niego planowana działalność.

Dla dużych stacji demontażu pojazdów, o zdolności przerobowej ponad 75 ton na dobę ustawodawca wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, którego opracowanie wymaga bardzo dużego nakładu pracy rozłożonego w czasie. Pozwolenie zintegrowane to decyzja organu zawierającą w sobie inne decyzje zezwalające na prowadzenie demontażu pojazdów (pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie, pozwolenie wodnoprawne).

Dodatkowo stacja demontażu musi spełniać inne obowiązki wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji tj.:

 • zawarcie umowy z punktem zbierania lub zakładem przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów,
 • posiadanie wpisu w systemie BDO w odpowiednim dziale i składanie co roczny sprawozdań do Marszałka Województwa,
 • spełnienie minimalnych wymagań dla stacji demontażu pojazdu określone prze ministra środowiska,
 • osiągać określone poziomy odzysku i recyklingu dla pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie ochrony środowiska. Opracowujemy zaległą dokumentację, zajmiemy się bieżącą ewidencją odpadów, uzyskaniem odpowiednich pozwoleń i wiele innych.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej, tel. 68 411 40 00.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz