spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych – instalacje ppoż

16 maja 2019 5

Jakie instalacje przeciwpożarowe wyróżniamy?

 • DSO – Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
 • SSP – Systemy sygnalizacji pożarowej
 • SWP – Systemy wentylacji pożarowej
 • Oświetlenie awaryjne

A także inne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych; my jednak skupimy się na czterech powyższych.

Co to jest SSP?

To system sygnalizacji pożarowej, który jest zestawem kompatybilnych urządzeń, których celem jest sterowanie elementami automatyki pożarowej w razie wybuchu pożaru. Składa się on z: centrali, czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów optyczno-akustycznych i modułów sterujących innymi urządzeniami w obiekcie, których uruchomienie i działanie jest niezbędne w trakcie pożaru.

Aby system działał, dobiera się czujki oraz centrale wraz z pozostałymi elementami. Tylko odpowiedni wybór czujek i ich zastosowanie do warunków jakie panują w obiekcie gwarantuje poprawne i niezawodne działanie oraz wykrywanie tylko odpowiednich zagrożeń.

Jak należy dobrać czujki?

Należy wziąć pod uwagę:

 • Materiały znajdujące się w obiekcie.
 • Geometrię pomieszczeń.
 • Specyficzne warunki (np. kurz, wentylacja, itp.).

Wymagania dotyczące systemów sygnalizacji pożarowej

Szczegółowe informacje są zawarte w artykule ,,System sygnalizacji pożarowej SSP – jak zaprojektować?” na naszym blogu.

SSP

Co to są DSO?

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze pozwalają na sprawne powiadamianie osób przebywających w obiekcie, gdzie występuje zagrożenie pożarowe i ułatwiają akcję ewakuacji. Ich działanie polega na emitowaniu jasnych i zrozumiałych poleceń głosowych w celu uniknięcie paniki i chaosu. Systemy przechodzą w tryb poleceń w wyniku zagrożenia pożarowego lub innych sytuacji, kiedy konieczna jest ewakuacja.

Najważniejsza w DSO jest jakość kabli i instalacji kablowej, które muszą być wykonane z materiałów odpornych na wysokie temperatury, aby funkcjonować w trakcie pożaru i zachować ciągłość pracy systemu.

Wymagania dotyczące dźwiękowych systemów ostrzegawczych:

 • Podział instalacji na strefy pożarowe.
 • Redundantne linie głośnikowe.
 • Redundantna praca wzmacniaczy systemu.
 • Zastosowanie automatycznych układów auto-testujących.
 • Własne, odrębne zasilanie rezerwowe.

Stosowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego wymaga się w:

 • Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych.
 • Budynkach handlowych lub wystawowych.
 • Jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8000 m2, w której przebywa ponad 50 osób niebędącymi ich stałymi użytkownikami.
 • Wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000m2, w której przebywa ponad 50 osób, niebędącymi ich stałymi użytkownikami.
 • Salach sportowych i widowiskowych o liczbie miejsc powyżej 1500.
 • Kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600.
 • Szpitalach i sanatoriach, gdzie liczba łóżek wynosi powyżej 200.
 • Budynkach zamieszkania zbiorowego.

Jednostkę centralną DSO umiejscawia się w specjalnych szafach RACK. Szafy te są wyposażone we wszystkie niezbędne elementy taki jak: zasilacze, akumulatory, listwy oraz urządzenia systemu DSO: interfejs wielokanałowy, źródło dźwięku, expander audio, wzmacniacze robocze o odpowiednich mocach, wzmacniacz rezerwowy, rozdzielacz sieciowy, interfejs światłowodowy i mikrofon strażaka.

Co to są SWP?

Systemy wentylacji pożarowej są to systemy służące do usuwania niebezpiecznego dymu, oparów i gorącego powietrza, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób przebywających w danym budynku, a nawet spowodować ich śmierć. Ułatwiają i pozwalają na poprawną akcję ewakuacyjną, a także gaszenia.

Jakie powinny być parametry systemu wentylacji pożarowej?

 • Izolacyjność tj. zdolność do ograniczania temperatury poza instalacją.
 • Szczelność instalacji.
 • Odporność instalacji na temperaturę i promieniowanie w określonym czasie.
 • Nierozprzestrzenianie płomienia.

Instalacje takie posiadają również specjalistyczny osprzęt budowlany. Jako przykład może służyć uszczelnianie i izolacja przejść przez strefy pożarowe.

Z czego wykonana jest instalacja wentylacyjna?

 • Kratki zaciągowe – elementy, przez które dym przedostaje się do instalacji. Muszą one być zrobione z niepalnych materiałów i wytrzymywać wysoką temperaturę.
 • Sieć przewodów wentylacji – przewody, które muszą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub materiału niepalnego. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane powinny być wykonane z mas pęczniejących i uszczelniających w trakcie pożarów. Dodatkowo należy stosować klapy odcinające o odpowiednich klasach wytrzymałości i szczelności. Służy to odcięcie kanału i uniemożliwieniu przedostania się płomienia poprzez instalację.
 • Wyrzutnia dymu – ostatni element, który powinien spełniać wymagania kratek zaciągowych.

Jak dzielimy SWP?

Podział SWP:

 • Wentylacja oddymiająca.
 • System kontroli dymu i ciepła.
 • Oczyszczanie z dymu.

Wymagania dotyczące systemów wentylacji pożarowej

Instalacja powinna usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w trakcie ewakuacji na drogach chronionych i drogach ewakuacyjnych nie pojawi się, ani dym, ani temperatura uniemożliwiająca bezpieczną ewakuację. Dodatkowo powinny mieć stały dopływ do powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem.

Co to jest oświetlenie awaryjne?

Jest to oświetlenie niezależne od oświetlenia podstawowego, zwanego również oświetleniem głównym. Oświetlenie awaryjne włącza się dopiero w razie pożaru. Jest tak wykonane, aby wytrzymać wysokie temperatury i oświetlić drogi ewakuacyjne, umożliwiając bezpieczną akcję ewakuacji i gaszenia pożaru.

Wymagania dotyczące oświetlenia awaryjnego.

Przepisy wymagają, aby w każdym budynku kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL V i na drogach ewakuacyjnych prowadzących z tej strefy na zewnątrz budynku, było oświetlenie przestrzeni na zewnątrz, za ostatnim wyjściem ewakuacyjnym.

Oświetlenie awaryjne powinno spełniać następujące funkcje:

 • Oświetlać znaki drogi ewakuacyjnej.
 • Zapewniać natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdłuż nich tak, aby umożliwić bezpieczny ruch w kierunku wyjścia do bezpiecznego miejsca ewakuacji.
 • Punkty alarmu pożarowego i sprzętu przeciwpożarowego powinno się rozmieścić wzdłuż dróg ewakuacyjnych w taki sposób, aby umożliwiały łatwą ich lokalizację i użycie.
 • Umożliwienie działań związanych ze środkami bezpieczeństwa.

Firma BHPEX oferuje najtańsze w regionie systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych. W sprzedaży instalacje takie jak: SSP, DSO, SWP, oświetlenie awaryjne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń tel. 68 411 40 00

Komentarze (5)

Treść komentarza

Na pewno odgrywają w obiektach istotną rolę, dlatego warto poznać ich elementy, zasady działania, itd. 🙂

Treść komentarza

Najgorzej kiedy te czujki same z siebie zaczynają się włączać. Ostatnio słyszałam o kilku takich sytuacjach

Dodaj komentarz