spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

System sygnalizacji pożarowej SSP – jak zaprojektować?

10 kwietnia 2019 13

Projektowanie SSP to zadanie wymagające dużej wiedzy technicznej, specjalistycznej, a także doświadczenia praktycznego. Ważne jest odpowiednie rozmieszczenie i dobór elementów systemu, dobre zaprojektowanie i zlokalizowanie serwerowni, a wszystko zgodnie z rodzajem obiektu, który ma być wyposażony w SSP. Celem zastosowania tego systemu jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz zgromadzonych wartości materialnych.

System sygnalizacji pożarowej

 Jakie są zasady projektu systemu pożarowego?

Na początku należy stwierdzić jakie wymagania musi spełniać budynek w zakresie wykrywania i alarmowania pożaru. Analiza ta polega na:

 • Określeniu jaki obszar budynku zostanie objęty ochroną – tzw. zakres ochrony. Można go określić jako:
  • ochronę całkowitą,
  • ochronę strefową,
  • ochronę dróg ewakuacyjnych,
  • ochronę lokalną.
 • Stworzenie planu postępowania podczas alarmu pożarowego. Należy rozpatrzyć:
  • przewidywalny plan ewakuacji i jego zależność od miejsca pożaru,
  • charakter wykorzystania budynku z uwzględnieniem pory dnia oraz określenie wpływu na plan postępowania w razie alarmu,
  • czas przewidziany na reakcję straży pożarnej i sposób jej wzywania,
  • obowiązki i odpowiedzialność personelu podczas kierowania akcją gaszenia i ewakuacji,
  • sposób poinformowania osób o pożarze w budynku,
  • wskazywanie miejsca wystąpienia pożaru,
  • wytypowanie systemu do zainstalowania,
  • współzależność SSP z innymi środkami ochrony przeciwpożarowej.

Drugi etap to planowanie i projektowanie SSP. Jego zakres to:

 • Wybór elementów systemu takich jak: czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory, itd.
 • Podział budynku na strefy dozorowe i alarmowe. Te pierwsze powinny umożliwić w szybki sposób określenie miejsca wystąpienia alarmu.
 • Rozmieszczenie elementów w obiekcie.
 • Określeniu sposobu nadzoru nad instalacją i wyświetlaniem jej wskazań.

Trzeci etap polega na pracach montażowych i łączeniowych. Czwartym i ostatnim etapem jest uruchomienie i sprawdzenie prawidłowości i poprawności działania instalacji.

Nie wiesz jak sporządzić projekt systemu sygnalizacji pożarowej?

Zapraszamy do współpracy.

Tel. 68 411 40 00

Projektowanie SSP

Jakie rodzaje linii dozorowych wyróżniamy?

1. Linia dozorowa nie adresowalna i adresowalna otwarta:

 • Jedna linia dozorowa na strefę pożarową.
 • Maksymalna powierzchnia strefy nadzorowanej przez jedną linię dozorową 1600 m2.
 • Jedna linia dozorowa na strefę pożarową.
 • Do 32 pomieszczeń o powierzchni do 1600 m2.

2. Linia dozorowa adresowalna pętlowa:

 • Jedna linia dozorowa na kilka stref pożarowych.
 • Pomiędzy strefami pożarowymi jest konieczność zastosowania izolatorów zwarć.
 • Maksymalna ilość czujek na linii dozorowej 128 sztuk.
 • Do 128 pomieszczeń o łącznej powierzchni wynoszącej do 6000 m2.

Jakie zasilanie energią oraz okablowanie powinno zostać użyte?

Jako zasilanie główne systemy sygnalizacji pożarowej używają publicznej sieci energetycznej. Przepisy dopuszczają zasilanie z elektrowni prywatnych, ale tylko wtedy, jeżeli posiada taką samą niezawodność jak sieć publiczna. Zasilanie główne powinno mieć wydzielone zabezpieczenie odcinające. Zabezpieczenie to powinno być zlokalizowane możliwie jak najbliżej wejścia zasilania do budynku.

Dodatkowo, oprócz źródła głównego musi być także zasilanie rezerwowe. Powinno ono zapewnić poprawne i nieustanne działanie instalacji przez minimum 72h, po których jest wymagane także, aby posiadało jeszcze tyle energii, aby przez pół godziny pracować w stanie alarmowania. Zasilanie rezerwowe jest realizowane za pomocą baterii akumulatorowych o odpowiedniej pojemności.

Do budowy systemu sygnalizacji pożaru należy używać kabli i przewodów posiadających aktualny certyfikat dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej, który jest wydawany przez odpowiednią jednostkę certyfikacyjną. Kable powinno się umieszczać na dedykowanych korytkach kablowych. Najczęściej stosowane typy kabli to:

 • Kable stacyjne ekranowane YnTKSY ekw – w celu zasilenia pętli dozorowych.
 • Kable ognioodporne HDGs lub NKGs – w celu zasilenia zestawów sterowniczych.
 • Kable światłowodowe – w celu połączeń w pętlę centrali Master i Slave.

Od czego zależy wybór czujek przy projektach systemów pożarowych SSP?

 • Prawdopodobnego scenariusza pożaru:
  • bezpłomieniowego,
  • płomieniowego.
 • Wysokości pomieszczenia:
 • Warunki otoczenia:
  • wysoka temperatura,
  • zimno,
  • szybki przepływ powietrza,
  • zawilgocenie.
 • Oddziaływanie środowiska:
  • spaliny,
  • pył,
  • wilgotność powietrza,
  • kondensacja,
  • zmiany temperatury,
  • zakłócenia elektromagnetyczne,
  • promieniowanie w zakresie podczerwieni, ultrafioletu.

Jakie są wymagania dla pomieszczenia centrali sygnalizacji pożarowej?

 • Powinno być nadzorowane przez automatyczne czujki.
 • W pobliżu centrali powinien być umieszczony ręczny ostrzegacz pożaru, zwłaszcza jeżeli system wykrywania pożaru jest połączony z PSP za pośrednictwem urządzeń i systemów transmisji alarmu.
 • Lokalizacja centrali sygnalizacji pożaru powinna być uzgodniona z przedstawicielstwem PSP.
 • Znajduje się w pobliżu głównego wejścia do budynku, gwarantując łatwy dostęp dla straży pożarnej.
 • Zapewnia odpowiednie zabezpieczenie przed czynnikami środowiska.
 • Zapewnia odpowiednie warunki atmosferyczne: temperatury, wilgoci a także oświetleniowe, umożliwiając jej poprawne obsługę oraz pracę.

Oferujemy pomoc na każdym etapie projektu, począwszy od wizji lokalnej, po zaprojektowanie, instalację, aż po serwis i konserwację zainstalowanych systemów.

Jesteś zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z nami.

Tel. 68 411 40 00

Komentarze (13)

Treść komentarza

Temat zarezerwowany dla specjalistów. Przeciętni ludzie wiedzą, że jest coś takiego jak czujka (najczęściej czadu) i na tym koniec.

Treść komentarza

Wykonanie rzeczywiście dla osób kompetentnych – ale zwykły człowiek również byłoby dobrze, żeby miał jakiekolwiek pojęcie o systemach sygnalizacjo pożaru.

Treść komentarza

W domach wystarczą czujki, ale w budynkach typu szkoła, kina, na pewno trzeba zainstalować całe systemy. Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Treść komentarza

Szczególnie w momentach kiedy zdarzy się jakiś wypadek i media mówią o tym na okrągło. Zainteresowanie czujkami jest wtedy na pewno.

Treść komentarza

W dzisiejszej sytuacji rynkowej to firmy ubezpieczeniowe dyktują popyt na instalacje typu SSP, umieszczając stosowne wymogi w umowie 🙂

Treść komentarza

Zły dobór typu i rozmieszczenia wszelkich czujek, detektorów, sygnalizatorów może skończyć się katastrofą. Kilka niedopatrzeń i już nie uzyskuje się odpowiedniego poziomu zabezpieczenia.

Dodaj komentarz