spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Próbna ewakuacja w szkole w Krośnie Odrzańskim

27 września 2019 10

Sygnał dźwiękowy i ewakuacja…

W pierwszy jesienny poniedziałek, 23 września 2019 roku, przy udziale BHPEX została przeprowadzona próbna ewakuacja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim. W ćwiczeniach wzięło udział 178 uczniów i 20 pracowników, w tym nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych. Po usłyszeniu sygnału uczniowie, nauczyciele, a także inni pracownicy niezwłocznie, zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa, opuścili budynek szkoły wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Celem ćwiczeń było przypomnienie planu ewakuacji szkoły i wypracowanie właściwych zachowań podczas ewentualnych zagrożeń. Ewakuacji przyglądali się strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim.

Ewakuację należy uznać za udaną. Szkoła jest przygotowana do ewakuacji w razie prawdziwego zagrożenia. Nad całością czuwała pani Iwona Suchara – specjalista ds. bhp.

Poniżej kilka zdjęć z akcji:

ewakuacja w szkole

BHPEX organizuje próbne ewakuacje w 22 jednostkach oświatowych, w tym: w szkołach, przedszkolach i żłobkach.

Procedura przeprowadzenia próbnej ewakuacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami próbna ewakuacja musi się odbyć w szkole nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego, czyli przed 30 listopada. Próbna ewakuacja w szkole musi obejmować określone czynności i być zgodna z ustaloną procedurą.

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki procedury:
 1. Dyrektor zapoznaje wszystkich uczniów, nauczycieli, a także pozostałych pracowników z zasadami ewakuacji obowiązującymi w szkole. Oznacza to zazwyczaj, że dyrektor przekazuje odpowiednie informacje nauczycielom, a ci swoim uczniom.
 2. Dwa tygodnie przed próbną ewakuacją dyrektor przypomina nauczycielom, pracownikom obsługi oraz uczniom instrukcję ewakuacji szkoły.
 3. Tydzień przed planowaną ewakuacją dyrektor powiadamia Powiatową Straż Pożarną, a także organ prowadzący szkołę o terminie przeprowadzenia próbnej ewakuacji.
Dzień ewakuacji:
 1. Osoba, która została wyznaczona przez dyrektora szkoły używa odpowiedniego sygnału oznaczającego początek ewakuacji.
 2. Wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym opuszczają go.
 3. Co muszą zrobić nauczyciele?
 • znać stan liczebny klasy, z którą odbywają lekcję – najlepiej zapisać na kartce
 • zabrać ze sobą dziennik lekcyjny (jeśli jest papierowy)
 • zadbać o przestrzeganie przez uczniów zasad ewakuacji określonych w instrukcji, np.:
  • opuszczanie sali – uczniowie wychodzą od znajdujących się najbliżej drzwi, do znajdujących się najdalej od wejścia,
  • kolejność opuszczania piętra – na schody wchodzą najpierw uczniowie klas z sal będących najbliżej schodów, następnie z położonych dalej – aż po najbardziej odległe od schodów,
  • opuszczanie budynku szkolnego – od najniższych pięter,
  • utworzyć grupy ewakuacyjne na korytarzach, sprawować opiekę nad uczniami
 • upewnić się czy wszyscy opuścili pomieszczenie,
 • przekazać dzieciom kierunek ruchu, a także wskazać miejsce zbiórki i zadbać żeby tam dotarli,
 • nie dopuścić do powstania paniki wśród uczniów ani lekceważenia próbnej ewakuacji
 1. Wyznaczone w instrukcji osoby wynoszą ewentualne pieczątki szkolne, dzienniki lekcyjne, itd.

Najczęściej pieczątki wynoszą pracownicy sekretariatu, natomiast dzienniki lekcyjne znajdujące się w pokoju nauczycielskim – nauczyciel, który ma lekcje w sali znajdującej się najbliżej pokoju nauczycielskiego lub nauczyciele znajdujący się w pokoju nauczycielskim. W wielu szkołach problem zniknął po wprowadzeniu dzienników elektronicznych.

 1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za koordynacje przebiegu ewakuacji, przyjmuje on od wszystkich nauczycieli raport dotyczący zgodności liczebnej obecnych na lekcji, a także doprowadzonych na miejsce zbiórki uczniów.
 2. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za wypełnienie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem ewakuacji próbnej.

Próbna ewakuacja w szkole – jak często przeprowadzać?

Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 roku nr 109, poz. 719) – ,,w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.”

Świadczymy pomoc w przygotowaniu i realizacji próbnych ewakuacji w szkołach i nie tylko. Przygotowujemy obiekt, a także szkolimy osoby wyznaczone do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji. Kontaktujemy się i ustalamy wszystkie szczegóły z Państwową Strażą Pożarną. Również uczestniczymy w próbnej ewakuacji.

Jesteś zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z nami.

Tel. 68 411 40 00

Komentarze (10)

Dodaj komentarz