spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Próbna ewakuacja obiektu na przykładzie przychodni Aldemed

17 kwietnia 2019 20

Firma BHPEX organizuje próbną ewakuację w szpitalu

W piątek 29 marca 2019 roku została przeprowadzona próbna ewakuacja w Centrum Medycznym Aldemed w Zielonej Górze. Ćwiczenia zaplanowane i przeprowadzone w ścisłej współpracy z zielonogórską Państwową Strażą Pożarną miały na celu sprawdzenie procedur związanych z działaniami prowadzącymi do podjęcia próby gaszenia pożaru oraz ewakuacją pacjentów oraz pracowników. Próbna ewakuacja Aldemed odbyła się na terenie filii Zastal, ul. Towarowa 20 Zielona Góra.

Próbna ewakuacja Aldemed była koordynowana przez naszego pracownika – głównego specjalistę ds. BHP – pana Pawła Kaźmierczaka.

Oferujemy pomoc w organizacji i przeprowadzeniu próbnych ewakuacji, począwszy od ustalenia terminu, przez przygotowanie obiektu oraz przeszkolenie osób wyznaczonych do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji. Przekazujemy odpowiednie informacje do Państwowej Straży Pożarnej i uczestniczymy w ćwiczeniach ewakuacyjnych.

Jesteś zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z nami.

Tel. 68 411 40 00

Próbna ewakuacja Aldemed w Zielonej Górze

Scenariusz ćwiczeń zakładał wybuch pożaru w pomieszczeniach piwnicznych. W obiekcie zlokalizowane są czujki, które wykryły zadymienie i po przekazaniu tej informacji do centrali sygnalizacji pożarowej uruchomiony został alarm dźwiękowy. Podjęto decyzję o ewakuacji, którą kierowali pracownicy przeszkoleni w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji. Po kilku minutach na miejscu pojawiły się zastępy straży pożarnej i podjęli działania związane z przeszukaniem obiektu oraz gaszeniem pożaru.

Cykliczne działania w tym zakresie pozwalają na zachowanie odpowiedniego poziomu gotowości pracowników oraz podjęcie przez nich odpowiednich działań w przypadku zagrożenia związanego z pojawieniem się pożaru. Dlatego ważna jest realizacja szkoleń dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, posiadanie planów ewakuacjiinstrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Ewakuacja zakończyła się sukcesem – ćwiczenia przebiegły bardzo sprawnie, wszyscy wywiązali się ze swoich obowiązków. Nikt nie ucierpiał 🙂 Życzymy powodzenia w dalszej pracy – bez pożarów.

Zobaczcie galerię:

Kiedy należy przeprowadzać próbą ewakuację z budynków?

Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

§ Podstawa prawna

§ 17. 1. Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

2. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

3. W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

4. Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Nie ma zatem bezpośredniego obowiązku przeprowadzania próbnej ewakuacji w budynkach użyteczności publicznej takich jak np. budynki administracyjno-biurowe, małe sklepy (kategoria ZL III ), jeżeli obiekt nie jest przeznaczony dla powyżej 50 osób stale tam przebywających.

Jaki jest zatem cel ewakuacji?

Wiele osób twierdzi, że próbne ewakuacje to ,,ustawione przedstawienia”, które nie wpływają na poziom bezpieczeństwa w obiektach. Nie biorą jednak pod uwagę faktu, że za bezpieczeństwo te odpowiada właściciel lub zarządca i musi zrobić wszystko, żeby w razie sytuacji kryzysowej możliwe było jak najszybsze opuszczenie budynku przez pracowników, osoby niepełnosprawne, matki z dziećmi, itp. Próbna ewakuacja ma właśnie pozwolić na sprawdzenie wielu kwestii pożarowych, np. jakie są sygnały alarmowe, gdzie wyznaczono miejsce zbiórki, jak osoby funkcyjne wypełniają swoje obowiązki, itd.

Zasady przeprowadzenia ewakuacji są określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Jeśli potrzebujesz profesjonalnie przygotowanej IBP – zgłoś się do nas.

Nasi specjaliści uzgodnią z Tobą szczegóły.

Tel. 68 411 40 00

 

Komentarze (20)

Treść komentarza

Próbne ewakuacje są zapowiadane i wszyscy o nich wiedzą. Ciekawe jak by się każdy zachował w przypadku prawdziwego pożaru…

Treść komentarza

Próbne ewakuacje są szczególnie potrzebne dla osób, które są odpowiedzialne w firmach i zakładach za ewakuację. Mają szansę przećwiczyć taką sytuację i ,,sprawdzić wiele kwestii pożarowych”.

Treść komentarza

Może to na niego zadziałać blokująco albo mobilizująco. Moim zdaniem warto często przeprowadzać takie ewakuacje.

Treść komentarza

Na zdjęciu z dymem nikogo nie ma, więc chyba wszyscy wyszli… no chyba, że są w gabinetach 🙂

Treść komentarza

Raz na rok czy dwa, myślę że to odpowiedni odstęp czasu. Czy to w szkołach czy zakładach pracy „wymieniają się” ludzie.

Treść komentarza

Problem przy próbnych ewakuacjach jest taki, że ludzie kierują się do wyjścia głównego, a nie ewakuacyjnych…

Treść komentarza

Relacja z ewakuacji świetna. Jeszcze można dodać, że ćwiczeniom powinni podlegać wszyscy ludzie, którzy znajdują się w budynku – nawet ci, którzy tylko wynajmują gabinety w danym obiekcie i teoretycznie są niezależni od innych użytkowników.

Dodaj komentarz