spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Czy niesprawny hydrant wewnętrzny można eksploatować?

08 stycznia 2020 0

Budynki, szczególnie te użyteczności publicznej, często są wyposażone w różne środki gaśnicze, w tym gaśnice, czy hydranty wewnętrzne (a dokładniej węże z prądownicą). I może się tak zdarzyć, że ewentualny pożar zacznie przybierać dużych rozmiarów i gaśnica niewiele da. Wtedy przydatny może się okazać hydrant wewnętrzny. Zgodnie z polskim prawem powinien on przechodzić okresowe przeglądy.

Przeglądy techniczne hydrantów wewnętrznych

Wszystkie przeglądy techniczne, a także czynności konserwacyjne wg aktualnych przepisów (określonych w Polskich Normach) powinny być zrealizowane zgodnie z instrukcją producenta. Przegląd nie powinien jednak odbywać się rzadziej niż raz w roku, uwzględniając w tym warunki otoczenia, a także zagrożenie pożarowe.

Wykonanie przeglądu potwierdzane jest kontrolką badania hydrantu, czyli np. samoprzylepną etykietą umieszczoną na gaśnicy, informującą o dacie wykonania przeglądu oraz terminie kolejnego przeglądu gaśnicy.

Niesprawny hydrant wewnętrzny

Konserwacja hydrantu wewnętrznego

  • Badanie hydrantów wewnętrznych ma za zadanie sprawdzenie, czy hydranty i pozostałe wyposażenie: są w odpowiednim miejscu, mają instrukcje i są oznakowane, nic ich nie zastawia, nie mają uszkodzeń, itd.
  • W czasie serwisu hydrantu wewnętrznego wąż musi być rozwinięty w całości, a hydrant poddany ciśnieniu.
  • W przypadku konieczności poważniejszych napraw, hydrant wewnętrzny lub też zawór hydrantowy powinien być oznaczony jako „NIECZYNNY” i odpowiednia osoba jest zobowiązana powiadomić o tym użytkownika lub właściciela obiektu.
  • Na koniec opracowywany jest protokół badania ciśnienia i wydajności, a także przeglądu i konserwacji.

Co zatem oznacza powyższa naklejka?

Powyższy przykład naklejki: Hydrant niesprawny – Zdatny do użycia w razie pożaru – należy rozumieć jako hydrant, do którego jest doprowadzona woda i w razie pożaru można go użyć, jednak nie spełnia on wymagań ochrony przeciwpożarowej. Jakie to niesie za sobą konsekwencje?

  • Na właściciela nieruchomości może zostać nałożony mandat w zależności od rodzaju i typu użyteczności obiektu. W skrajnych przypadkach budynek może zostać zamknięty do czasu wymiany lub naprawy hydrantów.
  • W razie pożaru i szkód ubezpieczyciel może uchylić się od wypłacenia odszkodowania w związku z niedopilnowaniem obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia.
  • Władze administracyjne takie jak starostwa, urzędy mogą nie wydać zgody na imprezy masowe i inne tego typu wydarzenia.

Przepisy prawa w tym normy w zakresie ochrony przeciwpożarowej nie wskazują jednoznacznie, jak należy oznaczyć hydrant, który nie spełnia wymagań w zakresie wydajności. Zatem wydaje się być prawidłowym stwierdzeniem, że hydrant może być oznaczony jako: NIESPRAWNY lub USZKODZONY. Taki hydrant może być eksploatowany, ale dany obiekt wyposażony w ww. hydrant nie spełnia wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Oferujemy tanie przeglądy hydrantów wewnętrznych wraz z pomiarem ciśnienia statycznego i dynamicznego oraz wydajności.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Tel. 68 411 40 00

Komentarze (0)

Dodaj komentarz