spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Czy dodatkowe szkolenie przeciwpożarowe jest obowiązkowe?

19 sierpnia 2016 10

Jeżeli wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy mają aktualne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (wstępne i okresowe), czy również, cały personel powinien przejść dodatkowe szkolenie ppoż?

Szkolenie ppoż

Dodatkowe szkolenie ppoż. czy tylko szkolenie BHP?

Bezwzględnym wymogiem przed dopuszczeniem pracownika do pracy jest przeszkolenie go w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek taki nakłada na pracodawcę art. 2373 K.p. W ramach instruktażu ogólnego odbywanego przez pracowników przed dopuszczeniem do pracy, przewidziany jest również temat dotyczący podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru. Tak wynika z ramowego programu instruktażu ogólnego. Jest on w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.). Zatem wszyscy pracownicy w ramach przeszkolenia w zakresie bhp uzyskują podstawowe informacje w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązek szkolenia ppoż. pracowników wyznaczonych do działań w zakresie zwalczania pożarów? Już nie!

Podobnie jest w przypadku pracowników, którzy zostali wyznaczeni do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Obowiązek ich wyznaczenia spoczywa na pracodawcy na mocy art. 2091 § 1 pkt 2 K.p. Przy czym, po zmianie Kodeksu pracy w tym zakresie, obowiązującej od 5 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 115, poz. 958), przepis ten nie nakazuje już stosowania ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Oznacza to, że pracownik wyznaczony do zwalczania pożarów, a także ewakuacji pracowników musi posiadać aktualne szkolenie z zakresu bhp (wstępne bądź okresowe). Przy czym szkolenie tej grupy pracowników powinno uwzględniać rodzaj i poziom występujących w zakładzie zagrożeń, w tym z powodu pożaru (art. 2091 § 3 K.p.). Jeżeli warunek ten jest spełniony, wówczas odrębne szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie jest konieczne.

Zagadnienia jakie powinny obejmować szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp, określają ramowe programy szkolenia, zawarte w załączniku nr 1 do wymienionego rozporządzenia. Ich szczegółową problematykę dla poszczególnych stanowisk ustala pracodawca. Jeżeli natomiast szkolenia te prowadzi w zakładzie jednostka organizacyjna, prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, wówczas pracodawca ustala tematykę szkolenia w porozumieniu z tą jednostką.

Chcesz przeprowadzić profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe dla wszystkich grup zawodowych?

Oferujemy szkolenia ppoż. z praktycznym użyciem gaśnic i hydrantów, z praktycznym wykorzystaniem fantomów. Mamy również szkolenia w symulatorze dymu i hałasu, szkolenia teoretyczne oraz szkolenia przez Internet. Zapraszamy do kontaktu tel. 68 411 40 00

Komentarze (10)

Treść komentarza

Chyba rzecz jest jasna, oczywiście że warto. Dlaczego by nie zadbać o nasze bezpieczeństwo i wiedzę jeszcze bardziej 😉

Treść komentarza

Szkoda, że znieśli przymus przejścia szkolenia ppoż, wszyscy wydaje mi się na tym tracą, pracodawca jak i pracownik, wtedy pracownik miałby takie szkolenie że tak powiem darmo.

Treść komentarza

No właśnie pewnie z tym „darmo” jest to związane. Polskiemu rządowi brakuje pieniędzy na takie wydatki.

Treść komentarza

Dodatkowe szkolenie przeciwpożarowe powinno stać się znowu obowiązkowe, od razu było by bezpieczniej. Osobiście znam znam osoby które palący się olej gasili by wodą xd

Treść komentarza

Szkolenie jest obowiązkowe. Wynika to jasno z ustawy o ochronie ppoż. (art. 4 ust.1 pkt 6). Nigdzie w KP nie musi być nakazu stosowania ustawy o ochronie ppoż. Ustawa jasno nakazuje przeprowadzenie szkolenia pracowników.

Treść komentarza

Prawie masz rację. Ustawa nakazuje zaznajomić pracowników z przepisami ppoż. co musi zrobić osoba z kwalifikacjami ppoż.

Treść komentarza

@RADEK Z przytoczonej przez Ciebie ustawy o ochronie ppoż art. 4.1 pk. 6. Właściciel obiektu, jest obowiązany (i tutaj słowo klucz) ZAPOZNAĆ pracowników (kolejne słowo klucz) z PRZEPISAMI przeciwpożarowymi.
Przepisy (zasady) musi stworzyć osoba o odpowiednich kwalifikacjach w tym wypadku inspektor ppoż., a właściciel obiektu, jedynie ma obowiązek zapoznania pracowników z już przygotowanymi przepisami (zasadami) przeciwpożarowymi. Czyli dodatkowe szkolenie NIE JEST wymagane. Ponieważ bhp-owiec na podstawie stworzonych przez inspektora ppoż dokumentów może zrealizować tematykę ochrony przeciwpożarowej na szkoleniu wstępnym lub okresowym pracownika. Co zarazem według mnie oznacza, że nie musi mieć dodatkowego szkolenia ppoż.

Dodaj komentarz