spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Analiza przyczyn pożarów w zakładach pracy i firmach

11 czerwca 2024 0

Pożary w zakładach pracy i firmach stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, infrastruktury oraz majątku przedsiębiorstw. Każdy pożar niesie za sobą ryzyko strat finansowych, uszkodzenia mienia, przerw w działalności gospodarczej oraz, co najważniejsze, zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Analiza przyczyn pożarów jest kluczowa dla opracowania skutecznych strategii zapobiegania i zarządzania ryzykiem. W artykule przedstawimy najczęstsze przyczyny pożarów w miejscach pracy oraz szczegółowe studium przypadków, które ilustrują te przyczyny.

analiza przyczyn pożaru

Przyczyny pożarów w zakładach pracy

Awaria instalacji elektrycznej

Przykład: Pożar w fabryce tekstyliów

W jednej z fabryk tekstyliów w Polsce doszło do poważnego pożaru spowodowanego przez wadliwą instalację elektryczną. Przepalone kable, które nie były regularnie kontrolowane, wywołały iskrzenie. W połączeniu z łatwopalnymi materiałami tekstylnymi ogień szybko się rozprzestrzenił, prowadząc do znacznych zniszczeń. Brak regularnych przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznych był kluczowym czynnikiem prowadzącym do tego incydentu.

Środki zapobiegawcze:

 • Regularne przeglądy instalacji elektrycznych: Właściciele, a także zarządcy zakładów pracy powinni regularnie zatrudniać certyfikowanych elektryków do przeglądów instalacji.
 • Modernizacja przestarzałych systemów: Stare instalacje elektryczne powinny być modernizowane, aby spełniały aktualne normy bezpieczeństwa.
 • Szkolenie pracowników: Pracownicy powinni być regularnie szkoleni w zakresie identyfikacji potencjalnych zagrożeń związanych z elektrycznością i procedur awaryjnych.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń grzewczych

Przykład: Pożar w warsztacie samochodowym

W warsztacie samochodowym doszło do pożaru, gdyż pracownik pozostawił włączony przenośny grzejnik blisko łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna i oleje. Połączenie wysokiej temperatury z łatwopalnymi materiałami doprowadziło do szybkiego wybuchu pożaru. Brak odpowiedniego nadzoru i przestrzegania zasad bezpieczeństwa był kluczowym czynnikiem w tym przypadku.

Środki zapobiegawcze:

 • Przestrzeganie zasad BHP: Urządzenia grzewcze powinny być używane zgodnie z zaleceniami producenta oraz zasadami BHP.
 • Odpowiednie rozmieszczenie urządzeń: Urządzenia grzewcze należy umieszczać z dala od łatwopalnych materiałów.
 • Systemy wyłączające: Instalacja systemów automatycznego wyłączania urządzeń grzewczych w przypadku ich przegrzania.

Potrzebujesz szkolenia przeciwpożarowego dla swoich pracowników? Zadzwoń lub zapisz się na stronie.

Tel. 68 411 40 42

Palenie tytoniu w niedozwolonych miejscach

Przykład: Pożar w magazynie

W magazynie gdzie składowano papierowe produkty, doszło do pożaru, gdy pracownik nieumyślnie wyrzucił niedopałek papierosa do kosza na śmieci pełnego papierowych odpadów. Ogień szybko się rozprzestrzenił, niszcząc znaczną część magazynu. Brak odpowiednich stref dla palaczy oraz niewystarczające egzekwowanie zakazu palenia w magazynie były kluczowymi czynnikami w tym incydencie.

Środki zapobiegawcze:

 • Wyznaczenie stref dla palaczy: Firmy powinny wyznaczać specjalne, bezpieczne strefy do palenia, z dala od łatwopalnych materiałów.
 • Egzekwowanie zakazów palenia: Ścisłe egzekwowanie zakazów palenia w miejscach, gdzie jest to zabronione.
 • Szkolenie pracowników: Edukacja pracowników na temat zagrożeń związanych z paleniem tytoniu w miejscach pracy.

Przegrzewanie się maszyn

Przykład: Pożar w zakładzie produkcyjnym

W zakładzie produkcyjnym doszło do pożaru, gdyż jedna z maszyn uległa przegrzaniu. Awaria systemu chłodzenia maszyny spowodowała, że temperatura wzrosła do poziomu, który zapalił smary i inne substancje używane w procesie produkcyjnym. Brak regularnych przeglądów, a także konserwacji maszyn był kluczowym czynnikiem prowadzącym do tego incydentu.

Środki zapobiegawcze:

 • Regularne przeglądy i konserwacja: Regularne przeglądy maszyn i ich konserwacja, szczególnie systemów chłodzenia.
 • Monitorowanie temperatury: Instalacja systemów monitorowania temperatury, które alarmują w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury.
 • Szkolenie pracowników: Szkolenie pracowników w zakresie obsługi i konserwacji maszyn, a także rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych awarii.

Nieodpowiednie przechowywanie materiałów łatwopalnych

Przykład: Pożar w zakładzie chemicznym

W zakładzie chemicznym doszło do pożaru, gdyż materiały łatwopalne były przechowywane w nieodpowiednich warunkach. W wyniku wycieku substancji chemicznych doszło do reakcji, która wywołała pożar. Brak odpowiednich standardów przechowywania i niewystarczające zabezpieczenia były kluczowymi czynnikami prowadzącymi do tego incydentu.

Środki zapobiegawcze:

 • Przestrzeganie zasad przechowywania: Ścisłe przestrzeganie zasad i standardów przechowywania materiałów łatwopalnych.
 • Kontrole stanu opakowań: Regularne kontrole stanu opakowań, a także miejsc przechowywania materiałów łatwopalnych.
 • Odpowiednie oznakowanie: Odpowiednie oznakowanie stref przechowywania materiałów łatwopalnych i szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z nimi.

Analiza przyczyn pożarów

Analiza przyczyn pożarów w zakładach pracy i firmach jest niezbędna do opracowania skutecznych strategii zapobiegania. Kluczowe jest regularne przeglądanie i konserwacja instalacji i urządzeń, odpowiednie szkolenie pracowników oraz przestrzeganie zasad BHP. Dzięki tym działaniom można znacząco zredukować ryzyko wystąpienia pożarów i zapewnić bezpieczne środowisko pracy. Wdrożenie odpowiednich procedur i środków bezpieczeństwa pozwala nie tylko chronić mienie i zasoby firmy, ale przede wszystkim zdrowie i życie pracowników.

Jeśli potrzebujesz profesjonalny przegląd urządzeń przeciwpożarowych, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Oferujemy przegląd, konserwację, a także serwis na najwyższym poziomie.

Tel. 68 411 40 00

Komentarze (0)

Dodaj komentarz